Публикация

Проф. Вихра Миланова е новият ректор на Медицинския университет в София

Освен наука и образование, нейни приоритети ще са построяването на нови сгради за университета, обзавеждане и оборудване на лабораториите


От вчера Медицинския т университет в София има нов ректор - това е психиатърът проф. Вихра Миланова, началник на клиниката по психиатрия в Александровска болница. Проф. Миланова ще замени на поста акад. Ваньо Митев, който беше ректор вече два мандата и няма право на трети.

Пред в. "Стандарт" проф. Миланова коментира приоритетите си. Освен наука и образование, тя ще се застъпи и за построяването на нови сгради за университета, обзавеждане и оборудване на лабораториите.

Кратка биография на проф. Вихра Миланова

Проф. Миланова е завършила медицина през 1979 г. във ВМИ, София. Започва работа като ординатор в Психиатричния диспансер на Плевен. През 1981 г. става асистент в Катедра по психиатрия към ВМИ, София. Взема специалност по психиатрия през 1982 г. През 2004 г. защитава кандидатска дисертация, посветена на профилактика на афективните разстройства, а през 2006 г. - докторска дисертация на тема, свързана с клинико-генетични изследвания на болни с афективни разстройства. От 2007 г. е професор по психиатрия.

От 2004 г. ръководи Катедрата по психиатрия към Медицински университет, София и е началник на Клиниката по психиатрия. Специализирала е: Обща медицина във Великобритания - 1986 г.; Извънболнична психиатрия в Катедра по психиатрия, Атина, Гърция –1992 г.; Невропсихиатрична генетика, Тринити колидж, Дъблин, Ирландия-1996г.

Изследователска дейност, ориентирана в областта на клиничната практика, диагностика и лечение на психичните заболявания, невропсихиатричнагенетика. Участвала като главен изследовател в национални и международни научно-изследователски проекти.

Член на Академичния съвет на МУ и на Факултетния съвет на Медицинския факултет, Медицински университет, София. Участва в работата на редица държавни и академични комисии в областта на здравеопазването. Национален консултант по психиатрия на Министерство на здравеопазването. Член на редакционни колегии на медицински списания. Носител на наградата на името на „Проф. д-р Константин Чилов” за постижения в областта на медицинската наука и преподаване в Медицинскияфакултет за 2009 г.

" }-->

Коментари

Страхотно!