Публикация

Консултации и спорт през седмицата за борба със затлъстяването


С редица спортни и образователни инициативи, както и дискусии, разпространение на информационни материали, безплатни измервания за оценка на индекса на телесна маса и консултации със специалисти по хранене и диететика и др. ще бъде отбелязана четвъртата национална седмица за борба със затлъстяването, която ще се проведе от 23 до 29 ноември.

Кампанията, която тази година е под патронажа на д-р Румяна Желева, министър на външните работи, и Румяна Нейкова, олимпийски шампион по гребане, ще премине под наслов „Ролята на училището за създаване на здравословен модел на хранене - 2”.

Седмицата за борба със затлъстяването е част от активностите по Националния план за действие „Храни и хранене” (2005 – 2010 г.).

Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност са важни фактори за наблюдаващата се тенденция на увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването сред населението, включително и при децата.

През 2004 г. средно 20% от децата между 7-18 години са с наднормено тегло, от които ¼ са със затлъстяване, през 2008 г. обаче първокласниците със свръхтеглото са 17%, а затлъстяването достига 13,6 на сто.

Наднорменото тегло се оказва проблем при децата в България още от най-ранна детска възраст. При националното проучване на храненето на кърмачета и деца до 5-годишна възраст, проведено през 2007 г., е установено, че 8 на сто от децата са със свръхтегло, а 2,8% - със затлъстяване.

На 23 ноември ще се проведе е дискусионен форум върху възможностите за здравословно хранене на децата в училище и прилагането на Наредба №37.

Коментари