Публикация

РЕЗЮМЕ: Периоперативно обезболяване при диагностични видео-асистирани торакоскопии

И. Гиндева, Н. Петров, Зл. Алексиева, Е. Кържин, Е. Одисеева, Р. Асенов


Цел: проучване ефективността на Торакален Паравертебрален Блок при ВАТ в гръдната хирургия.

Материал: група от 150 пациенти на Клиниката по Гръдна Хирургия на ВМА за периода април 2013 г. - април 2015 г., II - IV клас АСА, подлежащи на диагностични ВАТ по повод плеврални изливи от различен произход: пневмоничен или карциноматозен, както и рецидивиращ пневмоторакс.

Метод: След увода в анестезия, интубацията и поставянето в странична позиция, на ниво на поставяне на първия порт се поставя ТПВБ, в общо количество 20 мл. Анестезията се води с Диприван на инжектомат, релаксация с деполяризиращ релаксант. Ефектът от поставения блок се установява при инцизията, при която не се наблюдават промени в артериалното налягане, фреквенцията, сатурацията, издишания въглероден двуокис и вентилацията.

Резултат: Установяваме ниски анестетични нужди, ниска консумация на опиати и ниски нужди от релаксация, каквато се налага само при 18 пациента, предимно млади мъже с голяма мускулна маса. Следоперативната аналгезия продължава 1-7 часа.

Заключение: ТПВБ е технически лесен, безопасен и ефективен метод на периоперативно обезболяване като в същото време намалява анестетичните нужди. 

Коментари