Публикация

РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бременност

КАИЛ - УМБАЛ "Александровска, Клиника по хирургия - УМБАЛ "Александровска", КАИЛ - СБАГАЛ Майчин дом - София


Острите заболявания на органите в коремната кухина по време на бременност неблагоприятно влияят върху нейното протичане, предизвиквайки преждевременно прекъсване, преждевременно раждане или перинатална смърт. Около 0.2-2.2% от бременните се нуждаят от коремна операция по повод заболявания на коремните органи, несвързани с бременността. Болките в корема по време на бременност са предизвикателство за диагностика и лечение. 

Цел: да представим нашия опит в лечението на "острия корем" при бременни. 

Материал: За периода 2012 - 2014 година в КЛинката по хирургия на УМБАЛ "Александровска" по спешност са оперирани шест бременни с данни за "остър корем". Постоперативно пациентките са лекувани в Отделение за Интензивно лечение от съвместен екип от анестезиолог, коремен хирург и акушер-гинеколог. 

Заключение: Причините за "остър корем" при бременност са многообразни, клиничната картина е атипична и има ограничения за прилагането на някои диагностични методи. Всяко едно заболяване от групата на "острия корем" трябва да се разглежда като пряка заплаха за живота на майката и фетуса и да се предприемат всички мерки за неговото своевременно отстраняване. Мултидисциплинарен екип е полезен в тази сложна ситуация.

Коментари