Публикация

Ваксините - предимства и безопасност

Ваксинацията е едно от най-големите постижения на съвременната медицина, но продължава да бъде обект на яростни атаки, касаещи както безопасността на прилаганите продукти, така и постигнатите резултати


Галев А., Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена- Военномедицинска академия (НПЦВЕХ-ВМА)

Ваксинацията е едно от най-големите постижения на съвременната медицина, но продължава да бъде обект на яростни атаки, касаещи както безопасността на прилаганите продукти, така и постигнатите резултати.

С този обзор давам кратка историческа информация за развитието на ваксинацията като лечебна процедура, като подчертавам механизмите за контрол и валидизиране на процеса на разработване, производство, транспорт, приложение и проследяване.

Цялата статия "Ваксините - предимства и безопасност" можете да прочетете ТУК  

Vaccination - advantages and safety  

Galev A., PhD, Scientifi c Center For Military Epidemiology And Hygiene

The vaccination is one of the most important achievements of modern medicine, but it continues to be object of furious attacks, concerning used products safety as well as the achieved results.

With this review I present short historical information about vaccination evolution as healing procedure emphasizing on the control mechanisms during the development, production, transportation, application and follow-up. 

To read the entire article, click here

Коментари

харесва ми