Публикация

Индустрията с медицински изделия - ключов сектор в здравеопазването

Линдек България организира конференция за тяхната безопасност в МБАЛ“Токуда“ 


На 21 април „Линдек България“ организира конференция по виджиланс на медицински изделия. В МБАЛ "Токуда“ български и международни експерти ще коментират безопасността на медицинските изделия, отговорностите на всеки по веригата производител- ползвател-пациент, ще има и практически семинар.  

Сред лектори и участниците в събитието са доц. Иво Петров, д-р Дончо Дончев, доц. Кастелов, представители на ИАЛ,БАТМИ, Националната пациентска организация, водещи производители и дистрибутори.

Когато си купуваме кондом, очила или бастун ние едва ли се замисляме за всички рискове, които произтичат от ползването на едно медицинско изделие. Но всъщност този сектор покрива изключително широка гама продукти – от пасти за зъби и бинтове до протези, слухови апарати, ушиватели, шини за обездвижване при травми, стентове в инвазивната кардиология и много други , включително животоподдържащо оборудване със сложна електроника, авангардни сърдечни стимулатори, рентгенови апарати и генетични тестове, чието ползване предполага висока квалификация и непрекъснато обучение.


Индустрията с медицински изделия е ключов сектор в здравеопазването. Това се доказва и от следните цифри: на европейския пазар има над 500 000 медицински изделия, в това число и за инвитро диагностика. В сектора работят над 500 000 души и около 25 000 дружества ,те генерират близо 100 милиарда евро годишни продажби. Ежегодно около 6—8 % от продажбите на медицински изделия и10 % от тези на изделия за инвитро диагностика се инвестират обратно в научни изследвания. Този сектор е и един от най-динамичните , защото подобряването и спасяването на човешки живот налагат ежедневно да се търсят и разработват иновативни решенията за диагностика, профилактика и лечение. Прогнозира се, че през 2060 г. ще има двойно повече европейци на възраст над 65 години , което прави медицинските изделия още по-важни за общественото здравеопазване.

Всички медицински изделия преминават през клинично проучване за безопасност, но за разлика от лекарствата те не подлежат на разрешение преди пускането им на пазара. Именно за това е изключително важно да бъдат обект на пост-маркетингово наблюдение на безопасността, а именно виджиланса, да се засили последващият контрол и надзор върху тях, да се улесни процедурата по изземването на дефектни продукти и борбата с фалшивите изделия. Неотдавнашните скандали с металните тазобедрени протези и дефектните силиконови гръдни импланти бяха още един повод за осъвременяване на действащите правила . Точно за това конференцията ще засегне подробно темата за основната правна рамка, на която трябва да отговаря всяко медицинско изделие, пуснато на европейския пазар. Ще се обърне специално внимание на трите директиви, влезли в сила през юни 2015, от които тя се състои .

Събития като това с неговата теоретична част и практически семинар помагат да се повиши културата и квалификацията и на лекари, и на търговци, и на потребители, да се намали броят на инцидентите, при които медицинското устройство може да причини сериозно нараняване и дори смърт. Съществен дял от програмата на конференцията ще заеме и темата за ролята на потребителите при ползване на медицински изделия. Не са един и два случаите, при които пациенти обвиняват лекари за грешки в терапията към техни близки, но трябва да се знае, че нерядко причината за нараняване и дори фатален край може да е в самото медицинско изделие, нарушения в производствения му процес, материалът, от който е изработено, или неправилното му ползване. Затова от първостепенна важност е пациентите да познават правата си в това отношение и да бъдат активни и отговорни в докладването на нежелана реакция по съответния ред. За да се намалят потенциалните вреди за всички нас и нашите близки.


Коментари