Публикация

Метаболитният синдром е сериозен риск за захарен диабет

Обиколката на талията е решаваща за определяне на затлъстяването - за нормална се приема под 80 см за жените и под 94 см за мъжете

 

Какво е предиабет?

Това състояние включва две нарушения във въглехидратната обмяна, известни като нарушен (намален) глюкозен толеранс (НГТ) и нарушена (повишена) гликемия на гладно (НГГ). НГТ има тогава, когато кръвната захар на гладно е в нормални стойности, но на втория час след ОГТТ е между 7.8 и 11.1 mmol/l. При НГГ има повишена кръвна захар на гладно между 6.1 и 6.9 mmol/l , и нормална кръвна захар на 2-рия час (под 7.8 mmol/l) при ОГТТ. Основните рискови фактори за развитие на тези отклонения са същите както при ЗД2.  

Установено е, че рискът от преминаване към ЗД2 при наличие на едно от тях възлиза на 10% годишно, т.е. всяка година 10 души от 100 с предиабетно състояние ще преминат в ЗД2. От друга страна е доказано, че тези нарушения, макар и по-бавно, водят до същите усложнения, както и самия ЗД2. Ето защо е изключително важно те да бъдат активно търсени сред рисковите групи, още повече, че тяхното предотвратяване не е свързано със сериозни финансови инвестиции. В много клинични наблюдения е установено благоприятното повлияване на тези нарушения от промяна в стила на живот, включваща здравословно хранене и редовна физическа активност.

 

Коремното затлъстяване - външен признак на метаболитния синдром 

Наред с широкото разпространение на захарния диабет сме свидетели на епидемия от пряко свързани помежду си заболявания, обединени под името метаболитен синдром.  За да се постави диагнозата „Метаболитен синдром” е необходимо да е налице главният признак – затлъстяване с обиколка на талията при :  

– мъже ≥ 94 см

– жени ≥ 80 см

В съчетание с поне два от следните 4 фактора:

– артериално налягане ≥ 130/85 mmHg (или лечение за артериалната хипертония)

– HDL-холестерол: мъже < 1,0; жени < 1,3 mmol/L

– триглицериди ≥ 1,7 mmol/L (или лечение на дислипидемията)

– кръвна захар на гладно ≥ 5,6 mmol/L или наличие на захарен диабет

Други автори наричат комбинацията от тези заболявания „смъртоносен квартет”.

 

Затлъстяването е №1 в състава на „смъртоносния квартет”

Доказано е, че натрупването на тлъстина в областта на корема застрашава здравето. Теглото се дефинира чрез индекса на телесна маса (ИТМ= kg/m2), изчислен по следната формула: ИТМ = телесно тегло в килограми разделено на ръста в метри повдигнат на квадрат (табл. 2). 

 

Таблица 2. Класификация на теглото според ИТМ                      

ИТМ Категория на теглото

< 18.5 ПОДНОРМЕНО ТЕГЛО

18.5 – 25 НОРМАЛНО ТЕГЛО

25 – 30 НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

30 – 35 ЗАТЛЪСТЯВАНЕ I СТЕПЕН

35 – 40 ЗАТЛЪСТЯВАНЕ II СТЕПЕН

> 40 ЗАТЛЪСТЯВАНЕ III СТЕПЕН

Разходите, свързани със затлъстяването възлизат на 2-7% от всички разходи за здравеопазване. Затлъстяването в България, както и в повечето страни също има епидемичен характер. Според някои данни затлъстелите в България преди Втората световна война са били 3-4% от населението. Преди десетина години с ИТМ >25 kg/m2 са били 3.650.000 лица над 15 години както и 100 000 ученици на възраст между 7-14 години. С ИТМ >30 kg/m2 са били над 1 000 000 лица. 

Днес социологическите проучвания показват, че:

• 46,8% от мъжете и 34,4% от жените у нас са с наднормено тегло

• 15,8% от мъжете и 17,5% от жените страдат от затлъстяване.

• 62,6% от мъжете и 51,9% от жените имат проблем с телесното тегло (наднормено тегло + затлъстяване)

• При децата – 17%

• Въпреки сериозния здравословен риск тази тенденция нараства.

Какви рискове крие наднорменото тегло и затлъстяването? Те увеличават вероятността от редица заболявания: ранна атеросклероза, сърдечна недостатъчност, коронарна болест на сърцето, вкл. миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, захарен диабет тип 2, ракови заболявания, подагра и нарушения на мастната обмяна.

Оказва се обаче, че решаваща за здравния риск е обиколката на талията, като за нормална се приема под 80 см за жените и под 94 см за мъжете (табл.3)

 

Таблица 3. Рисков профил съобразно обиколката на талията 

Норма - Повишен риск - Значително повишен риск 

мъже под 94 см - над 94 см - над 102 см

жени под 80 см - над 80 см - над 88 см

 Основните факторите, които улесняват напълняването са консумацията на висококалорийна храна, ограничена двигателна активност, прекомерната алкохолна консумация, психичен стрес, бързи редувания на напълняване и отслабване известен като „йо-йо ефект” и др . Вземането на мерки за намаляване на телесното тегло трябва да започне с дългосрочна промяна в начина на хранене, в съчетание с увеличена двигателна активност. 

Няколко големи международни проучвания установиха, че превенцията на захарния диабет е напълно възможна и достижима цел, изискваща неголеми инвестиции, свързани основно с промяна в стила на живот. Изводите от тези проучвания сочат, че загубата на тегло чрез диета, физическа активност, както и приемът на определени медикаменти трябва да започне още във фазата на предиабета с цел превенция или поне отлагане на захарния диабет в бъдеще. 

 

Коментари