Публикация

Ехографията – метод за спешна диагностика и терапевтично поведение в спешните приемни отделения и при мобилните спешни екипи

Eхографът е задължително оборудване в модерните спешни отделения по света, с който рутинно работят спешните медици, използващи го за експресна диагностика и лечение


Първите препоръки за приложение на ехография в спешната медицина са приети от American College of Emergency Physicians (АCEP) и Society for Academic Emergency Medicine (SAEM) ги публикува през 2001 г. През октомври 2008 г. бордът на директорите на ACEP приема осъвременените гайдлайни, където не само се разширяват приложенията, но и се очертават бъдещите насоки, като се въвежда нова класификация на апликациите на ултразвуковата диагностика при:

ресусцитация;

диагностика;

симптом базирано приложение; 

мониториране и терапевтични процедури. 

European Society for Emergency Medicine (EuSEM) ги подкрепя, а през последните години International Federation for Emergency Medicine (IFEM) разработи гайдлайни за приложението на ехографията в спешната медицина за бърза диагностика при травми, ресусцитация, спешни кардиологични, белодробни, съдови и хирургични състояния, както и за извършване на диагностични и терапевтични процедури под УЗ контрол.  

Ехографията в спешната медицина се прилага с въвеждането си в медицинската практика и основните й предимства са, че отговаря в спешен порядък на въпросите: Успешна ли е интубацията на пациента?Успешно ли е поставен централния венозен път? Има ли кръв в перитонеалната кухина? Има ли аневризма на абдоминалната аорта? Белези на холелитиаза? Има ли данни за обструктивна уропатия? Има ли белези за нормална вътрематочна бременност? Има ли перикарден излив? Има ли дълбока венозна тромбоза на долни крайници? Има ли пневмония? Има ли плеврален излив?  

Отговорите на тези въпроси могат да бъдат дадени от лекари, дежурни в спешни приемни отделения или медицински специалисти и дори парамедици, дежурни в извънболничната спешност. 

В Америка мобилните парамедицински екипи са оборудвани с портативни ехографи и са обучени при травматизъм да откриват животозастрашаващи кръвоизливи в коремна и гръдна кухина. Ехографът е задължително оборудване в модерните спешни отделения по света, с който рутинно работят спешните медици, използващи го за експресна диагностика и лечение. УЗ е отличен инструмент за редукция на риска чрез увеличаване на диагностичната увереност, скъсяване на времето до прилагане на дефинитивната терапия, намаляване усложненията при инвазивни процедури, липса на йонизираща радиация. Фокусираното УЗ изследване на болни в критично състояние в спешното отделение или на място (аварии, природни бедствия, военни действия) се извършва и интерпретира от спешните медици и съгласно съвременните междунардни препоръки, е базово умение в спешната медицинска практика. 

През декември 2015 г.и април 2016 г. се проведоха два уъркшопа, организирани от фирма Илан Медицинска Апаратура, изключителен представител за България на Esaote - един от водещите световни производители на апаратура за ултразвукова образна диагностика. Инструктор и лектор беше д-р Грегор Прозен от словенския медицински колеж към Университет Марибор, инструктор по ехография при спешна реанимация към WINFOCUS (начално и експертно ниво), инструктор по спешна реанимация при травма към Американски хирургичен колеж, спешна реанимация с ресусцитация към Eвропейски съвет по ресусцитация, педиатрична реанимация при педиатрични пациенти. Обучението се проведе под патронажа на БДСМ и НАРСМП, УМБАЛСМ Пирогов и ВМА, като в него се включиха над 300 лекари, работещи в спешни приемни отделения и ЦСМП в страната и студенти по медицина. 

В повечето от спешните отделения на територията на страната по време на нощни дежурства не дежурят рентгенолози. Ако има такива дежурни рентгенолози, те обслужват не само спешното отделение, но и всички клиники в болницата, поради което те са свърхнатоварени. Доказаната световна практика за ехография по спешност от дежурните спешни медици скъсява времето за диагностика и лечение на пациенти, спестява йонизиращото лъчение върху пациенти и персонал и подобрява качеството на оказаната помощ.  

УЗ е отличен инструмент за редукция на риска чрез :

1. увеличаване на диагностичната увереност  

2. скъсяване на времето до прилагане на дефинитивната терапия 

3. намаляване усложненията при инвазивни процедури  

4. липса на йонизираща радиация  

Изисква специална апаратура и обучение 


" }-->

Коментари