Публикация

Какво научиха спешните лекари у нас за приложението на екографията в спешната медицина?

Спешната ехография, извършвана от спешни медици, в реновираните българските спешни отделения би ни доближила до златните стандарти за оказване на навременна и качествена спешна медицинска помощ


FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) за установяване или изключване наличието на свободна течност при коремна травма. Сканират се джоб на Морисън, перикард, спленоренално и супрапубично пространство. Предимствата на FAST са, че е бързо неинвазивно изследване, което се провежда при леглото на болния, без йонизираща радиация. Изследването се прилага лесно, може да се повтори и има чувствителността (>96%) и специфичността (99-100%) за свободна течност, които са еднакви с тези на компютърната томография (CT) и перитонеалния лаваж.

Eхография при пенетрираща коремна травма, коремна болка, аневризма на абдоминалната аорта, диагностика на извънматочна бременност. Жлъчният мехур е изпълнен с течност, нормално е аехогенен, има тънки гладки стени и може да варира по форма, размер и положение. Жлъчните конкременти се визуализират ясно с ултразвук (УЗ), както и задебеляването на стената на мехура при възпаления. Конкременти, които са на всяко едно ниво в уринарния тракт, могат да се визуализират с помощта на УЗ с характерната акустична сянка след конкремента. Отхвърлянето на ектопична бременност се базира на УЗ данни за нормална вътрематочна бременност. Ехографската визуализация на аневризма на коремна аорта е лесна и с висока чувствителност. Аневризма на абдоминална аорта е животозастрашаваща и защото с нарастване на размера расте рискът от руптура (4cm - 1-3% риск от руптура, 5cm – 10% риск от руптура, 6cm – 25% риск от руптура, >7cm – up to 75% риск от руптура). Важността от навременна диагностика се потвърждава от факта, че около 1/3 от всички аневризми руптурират, а рискът от смърт при руптура е 80-90%.

Златен стандарт за УЗ диагностика на DVT тромбозата на дълбоки вени на долни крайници е компресионният тест. Ако вената се сплеска при компресия с трансдюсера – тестът е отрицателен.

FOCUS (Focused Cardiac Ultrasound ) е насочена към експресна диагностика на перикарден излив, претампонада, хипокинезия на миокарда, дисекация на гръдна аорта и флеп на аортна клапа, тежки клапни пороци, лявокамерно или дяснокамерно обременяване за бърза диагностика на остро белодробно сърце или остра лявостранна слабост.

Ехографията в спешната помощ диагностицира белодробна патология като пневмония, белодробен оток, плеврален излив и ХОББ в тласък. Изследването е бързо, динамично, повторяемо и без йонизираща радиация за пациента и персонала.

Наличието на обучен персонал от спешни медици работещи с ехографи, може да скъси времето за диагностика и лечение на пациентите, да увеличи производителността на звеното, да предотврати образуването на опашки от болни, да намали претовареността и преди всичко води до поставяне на навременна и точна диагноза, която да спаси пациента в животозастрашаващи състояния. Спешната ехография извършвана от спешни медици в реновираните българските спешни отделения би ни доближила до златните стандарти за оказване на навременна и качествена спешна медицинска помощ.

От 7 до 10 септември 2016 г. в Любляна ще се проведе ХII Световен конгрес по ехография в спешната помощ (12 Winfocus World Congrеss on Ultrasound in Emergency and Critical Care). Да се надяваме, че ще има български спешни лекари, които ще го посетят и ще се запознаят с новостите в развитието на ехографията в структурите на спешна помощ по света.


" }-->

Коментари