Публикация

Ваксинопрофилактика на ротавирусните гастроентерити като водеща причина за хспитализация при диарийни разстройства сред децата в България

Ваксинопрофилактиката днес се разглежда като най-ефикасния инструмент на общественото здравеопазване, способен да редуцира високата заболяемост от ротавирусни гастроентерити и свързаните с нея големи медицински и общи разходи


Димитрова Д., ДКЦ І, гр. Добрич

Ротавирусите са отговорни за 20-70% от хоспитализациите по повод остър гастроентерит, сред децата на възраст под 5 години. Инфекцията засяга особено често деца във възрастта 6-24 месеца –70-80% от случаите. На практика 95% от децата се инфектират с ротавирус преди да навършат 5 годишна възраст.

Един от най-често срещаните проблеми след ротавирусна диария и повръщане е, че бебето се захранва дълго и мъчително. При 3-20% от децата се развива постентеритен синдром, който може да доведе до лактозна непоносимост, обуславяща появата на осмотична диария. Увредената лигавица на червата нарушава имунното равновесие и при генетично предразположение, се увеличава рискът от поява на алергии, автоимунни заболявания (напр. диабет тип 1), поява на намалено усвояване на хранителни вещества (малабсорбция). 

Ваксинопрофилактиката днес се разглежда като най-ефикасния инструмент на общественото здравеопазване, способен да редуцира високата заболяемост от ротавирусни гастроентерити и свързаните с нея големи медицински и общи разходи. 

Цялата статия можете да прочетете ТУК

Vaccination prophylaxis of rotaviris gastroeneritis as a leading cause for hospitalizations due to diarrheas among children in Bulgaria

Dimitrova D., Primary Care Unit I, Dobrich

Rotavirus infections account for 20-70% of all hospitalizations associated with acute gastroenteritis  among children under the age of 5. The infection is most common in children aged 6-24 months -70-80% of all cases. Indeed 95% of children are infected with rotavirus before the age of 5.

One of the most common consequences of rotavirus diarrhea and vomiting is that it takes long time and lots of efforts for the baby to start feeding normally again. In 3-20% of infants a post-diarrhea syndrome occurs that may lead to lactose intolerance and an osmotic diarrhea. Impaired intestines mucosal violates the immune equilibrium and may raise the risk of allergies and autoimmune diseases like diabetes type I, if a genetic predisposition is in place and occurrence of reduced absorption of nutrients (malabsorption). 

The most effi cient tool of public healthcare able to signifi cantly reduce high rotavirus morbidity rates and  the associated with is medicinal and public costs at present is the use of rotavirus vaccination.

To read the entire article, click here


Коментари