Публикация

"Защита на здравето": Даваме за здраве 63% от доходите си


„Пациентите и лекарите трябва да са заедно, защото общата кауза, за която се борим, е една – да имаме стабилно здравеопазване. За да се постигне тази цел, не може пациентите да бъдат на едната страна, а лекарите - на другата”.

Това заяви пред Хелт медия Виолета Антонова, председател на Конфедерация „Защита на здравето”.

Тя сподели още и кои са най-големите притеснения на национално представителната пациентска организация относно бюджета за здравеопазване през следващата година.

„Обезпокоени сме, че пациентът ще трябва да плаща много по-голям относителен дял от своите доходи за здравеопазване. Не е тайна, че в момента българинът плаща много висок относителен дял – някъде около 63 % от доходите му отиват за здравеопазване, докато в Европа този процент е около 20 на сто. Аз разбирам, че реформата в нашето здравеопазване е наложителна, но трябва да се помисли и за най-бедното съсловие.

Събирането на здравните осигуровки е голям проблем, но има хора, които просто няма откъде да набавят тези средства.

Ще ви дам следния пример. Има семейства, в които един от родителите трябва да остане вкъщи и да се грижи за своето дете, което, да речем, има сериозно невромускулно заболяване. Това обикновено са майките. Те нямат доход, няма кой да ги осигури и когато им се наложи да отидат на лекар, аз не виждам откъде те могат да съберат въпросните 35 вноски.”

От Конфедерация „Защита на здравето” имат и опасения да не се стигне до пренебрегването на проблемите на една група пациенти за сметка на проблемите на друга група пациенти.

„Не можеш да противопоставяш заболяване на заболяване. Не можеш да кажеш - сега ще започнем да лекуваме раково болните, а после и другите. Всеки човешки живот е значим и аз мисля, че нашите политици трябва най-после да разберат, че здравето на народа е сред най-важните неща за една страна.

Когато народът ти е здрав, има и производство, има и реални пари, които влизат в бюджета, има и по-малко хора с увреждания. При някои заболявания ако се вземат навременни мерки, човек може да се излекува, да не позволи на болестта да повлече след себе си редица други проблеми”, допълни Виолета Антонова.

Коментари