Публикация

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС, БОЛНИЦА "БУРГАСМЕД" ВЪВЕДЕ НОВ МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРВАТА, НАРЕЧЕН ВИРТУАЛНА КОМПЮТЪРНО-ТОМОГРАФСКА КОЛОНОСКОПИЯ

Нашето лечебно заведение, с всеки изминал ден разширява арсенала от изследвания и нови методики, които съществуват в медицината, но досега не са прилагани на територията на Бургаска област.


В МБАЛ "Бургасмед" вече се извършва поредната сложна и съвременна методика за изследване, наречена КТ-виртуална колоноскопия.

Представлява неинвазивно медицинско изследване, което комбинира рентгенови лъчи със съвременна компютърна обработка и анализ на образа. Получените образи са с високо качество и много информативни.  

КТ колонография, още наричана виртуална колоноскопия, е компютърно-томографски метод за изобразяване на вътрешния контур на дебелото черво. Това е неинвазивно, точно и с висока диагностична стойност изследване. Съвременните апарати имат висока разделителна способност и представят визуално много тънки срезове от органите и тъканите, което води до точна и надеждна диагноза и на най-малки промени. Освен това образите се генерират в рамките на 1-2 минути, което е удобство за възрастни, много болни и деца. КТ колонография е предочитен метод и поради факта, че не е свързан с усложнения от кървене, перфорация и инфекция, както традиционната колоноскопия. При тази процедура се оглежда цялото черво и на недостъпни за ендоскопската колоноскопия места. КТ колонография позволява и подробен оглед на структурите и тъканите извън червото и открива всички промени в околните тъкани в резултат на патологичния процес - увеличени лимфни възли, проникване в и притискане на съседни органи и пр. 

Защо се прави:

Основното показание на КТ колонография е изследване на дебелото черво за наличие на рак или полип/и. По препоръка на СЗО всички мъже и жени над 50 г. възраст трябва да започнат скрининг за рак на дебелото черво, а тези с рискови фактори - след 40 г. възраст. Колоноскопията е част от скрининговата програма, като се препоръчва традиционната ендоскопска колоноскопия да се провежда веднъж на 10 г., а компютър - томографската колонография - на всеки 5 г. Ранното откриване на изменения в просвета на червото повишава шанса за успешно лечение.

Методът има единствен недостатък - необходимостта от екзактно почистване на дебелото черво.Затова е задължително спазване на двудневна диета по схема с ограничаване на приема на определени храни.Като се има предвид голямата "полза " от това изследване това неудобство би могло абсолютно да се пренебрегне. 

Изследването не се препоръчва на бременни жени, поради рисковете от лъчево натоварване за плода. Ако имате диабет и сте на инсулиново лечение, предупредете лекуващия си лекар, поради необходимостта от продължително гладуване преди изследването. Дозата на рентгеновите лъчи е твърде ниска, за да представлява заплаха за живота и здравето на пациента. 

В нашето лечебно заведение, методиката е въведена от нашите специалисти - Д-р Красимира Каракашева - хирург и Д-р Живко Милков - специалист по образна диагностика. 

За справки, може да се обръщате към Д-р Каракашева, чрез телефоните на регистратурата на болницата

- стационарен - 056 999 980;

- мобилен - 0892 222 800;

- национален - 0700 89088

Коментари