Публикация

Диагностично свързани групи. Същност и подходи при реализацията на въвеждането им в системата на българското здравеопазване

Настоящата статия представя методиката на Диагностично свързаните групи и възможностите за приложението им в българското здравеопазванеПрикачени файлове

DSG-predstaviane.pdf

Коментари

За необходимостта от въвеждане на Диагностично-свързани групи се говори отдавна, тази методика би отразила по-добре обема на дейност, труд на медицински екип и обосноваване на разходите по лечение и диагностика на пациентите.

Интересна публикация!Все пак има хора които разбират от рационално здравеопазване,стига някой да иска то да се въведе.

Интересна публикация, но имам усещането, че в близките няколко години ДСГ няма да бъдат въведени. Просто защото няма политическа воля за това.