Публикация

През 2010 г. може да липсват лекарства за редки болести


Националният алианс на хора с редки болести сигнализира, че пациенти могат да останат без лекарства.

В писмо до премиера Бойко Борисов организацията изразява тревога, че повечето от така наречените редки болести не са включени в спецификацията на подготвяния търг за лекарства за 2010 г.

Повечето от тези медикаменти досега бяха осигурявани от Министерството на здравеопазването. Те са включени както в Наредба 34, така и в Позитивния лекарствен списък.

През тази година в бюджета на здравното ведомство са били предвидени за лечение на редки болести 23 072 000 лв., но според националния алианс тези пари не са използвани по предназначение.

Председателят Владимир Томов се е обърнал с молба до министър-председателя да се намеси, защото след по-малко от два месеца лекарствата, договорени за 2009 г., ще бъдат изчерпани и пациентите, голяма част от които са деца, ще бъдат обречени.

Коментари