Публикация

Затлъстяването - един от най-сериозните медицински проблеми на съвременното общество

Затлъстяването засяга 1/5 до 1/4 от населението на индустриално развитите държави. Ако вземем предвид и хората с наднормено тегло, цифрата надхвърля 50%. Още по-сериозен е проблемът с подрастващото поколение - всяко трето дете на възраст 11 години е със затлъстяване!


Връзката между затлъстяването и артериалната хипертония е право-пропорционална и отдавна известна. Хората с наднормено тегло имат по-високи стойности на артериалното налягане и развиват хипертония в по-ранна /дори детско-юношеска/ възраст.

Патогенетичните механизми на хипертонията при затлъстяване са сложни - висцералната мастна тъкан не е просто инертно депо за складиране на излишни мазнинни, а е мощен ендокринен орган, който отделя голямо количество медиатори, влияещи на централната нервна, симпатикусовата и ренин-ангиотензиновата система. Активирането на тези системи в крайна сметка води до задръжка на соли вода, ендотелна дисфункция и съдов спазъм и в крайна сметка до развитие на артериална хипертония - в много случаи резистентна и трудна за лечение.


Прочетете повече по темата от доц. Иван Груев д.м., научен сътрудник в клиниката по кардиология към Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" в гр.София, който споделя менине за сериозността на проблемите със застлъстяване и наднормено тегло и рискът от хипертония тук.

Абонирайте се за материали от темата Сърдечно-съдов риск или как да се грижим за сърцето? като кликнете върху бутона "следвайте", за да получавате информация за превенция на сърдечно-съдови заболявания от водещи специалисти.

Коментари

Проблемите ще бъдат решени тогава, когато специалистите си спомнят, че обмяната на веществата зависи преди всичко от хормоните на щитовидната жлеза и количеството на ежедневно постъпващия за тяхното синтезиране безопасен йод.