Публикация

Хипобарната камера на ВМА отново функционира!

Военните пилоти започват обучение!


Хипобарната барокамера в Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина на Военномедицинска академия отново функционира. Техническа експертиза доказа, че съоражението е годно за експлоатация и от следващия месец военните ни пилоти започват обучение с него.

 Хипобарната барокамера създава изкуствени условия за физическо натоварване при излитане и полет на определена височина. Представлява метална сфера с кислородно оборудване, идентично с това на самолета. Чрез специална помпа въздухът в нея се изтегля и се разрежда. Скоростта на изтегляне е еквивалентна на скоростта на движение на самолета. Така се случва имитация – все едно летиш. 

 Именно с такъв симулатор ние се опитваме да демонстрираме въздействието на хипоксията върху човешкия организъм, какви адаптационни процеси настъпват до един момент и какви процеси биха възникнали, ако не се вземат мерки след съответното излагане на намалено количество кислород във вдишания въздух. Това е целта на нашата барокамера и ние успяхме да го постигнем, като по този начин изпълнихме и част от стандартизационните споразумения, които е сключила България с НАТО по отношение на авиомедицинския тренинг на летателния персонал. 

  Това коментира полк. доц. д-р Любомир Алексиев, д.м. – заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната, който е и началник на Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина. 

Стандартизационните споразумения включват още няколко съществени влияния на авиационната околна среда върху човешкия организъм. Радиални ускорения, пространствена дезориентация, катапултни системи и претоварване.

  По отношение на претоварванията, тук въпросът ще се решава вероятно в бъдеще чрез използване на такива съвременни симулатори, които да отговарят на съвременните самолети, изтребители. Много малко страни в света имат шанса да притежават подобни човешки центрофуги , създаващи подобни ускорения и претоварвания. И затова ще се търси изхода чрез ползване на съюзни центрове, в които има развит такъв вид авиомедицински тренинг, поясни полк. доц. Любомир Алексиев. 

  От месец май всички военни пилоти, които са заложени в споразумението с НАТО, ще преминат обучение в хипобарната барокамера. Освен тях, на тренинг ще бъдат подложени и курсантите от факултет „Авиационен” на Националния военен университет „Васил Левски”.

Коментари