Публикация

Сравняване на ефективността на ваксините за профилактика на Човешки Папиломен Вирус (HPV) публикувана в Journal of Clinical Oncology от 2015г.

Двете ваксини срещу HPV имат сходни ефекти по отношение на онкогенните типове 16 и 18. Ваксината Cervarix акцентира защита срещу високорискови типове, както и Gardasil, като последната има превенция върху нискорискови типове на HPV, които причиняват кондиломи.


Има две профилактични ваксини за Човешки папиломен вирус, които се предлагат на пазара. Въпреки че имат сходни показания, тези ваксини са също и различни. Двете достъпни в търговската мрежа ваксини са Gardasil на компанията Merck, а другата Cervarix на GlaxoSmithKline. Gardasil е четиривалентна ваксина, предназначена за профилактика на нискорисковите типове на папиломния вирус 6 и 11, както и високорисковите 16, 18. Cervarix е двувалентна ваксина и е насочена към високорисковите 16 и 18 тип.

Ефективността на двете ваксини срещу цервикалната интраепителна неоплазия тип 2 (CIN 2) при жени на които е поставена, показва че Gardasil и Cervarix имат еднаква ефективност при HPV от тип 16 и 18. Освен това двете ваксини осигуряват и известна кръстосана защита срещу неваксиналните типове HPV. Случаите на плоскоклетъчен цервикален карцином значително спадат, повишават се обаче случаите на аденокарциноми, като най-засегнати са младите жени. Причинители на плоскоклетъчен цервикален карцином са най-често типовете 16 (66%), 18 (10.8%), а 33 (5.3%), а на аденокарцином са типове 16 (52.4%), 18 (40.4%), а 45 (8,3%). Разликата в потенциалното въздействие на ваксините варира между 10% и 15%, като причина за това отново е различната кръстосана защитна ефикасност.

Ако цитологичния скрининг и HPV ваксините залегнат в публичните ваксинационни програми, ракът на маточната шийка ще се превърне в почти предотвратимо заболяване.


Коментари

Ина Димитрова
20 апр 2016 17:24

Нещо не разбирам. "Случаите на плоскоклетъчен цервикален карцином значително спадат, повишават се обаче случаите на аденокарциноми". Тоест ваксината намалява един вид рак, но увеличава друг? Не разбирам и какво точно означава "потенциалното въздействие на ваксините"?

Много полезна статия, д-р Беджева! Поздравления!