Публикация

Рецидивираща респираторна папиломатоза успешно лекувана с конвенционална, СО2 лазер хирургия и Isoprinosine

Представяме 62-годишна жена с обструкция на дихателните пътища в резултат на папилом с трахеална локализация и епизоди на остра сърдечна и дихателна недостатъчност, погрешно диагностицирана, като бронхиална астма през 2003 година


Мандажиева М.1 , В. Цветков2, Д. Вълев3 

1 – Катедра “Дерматология, венерология и алергология” - ВМА,

2 – УНГ-клиника-ВМА,

3 – СБАЛББ” - Света София”

Представяме 62-годишна жена с обструкция на дихателните пътища в резултат на папилом с трахеална локализация и епизоди на остра сърдечна и дихателна недостатъчност, погрешно диагностицирана, като бронхиална астма през 2003 година. В продължение на шест години са проведени многократно ендоскопски и лазер-хирургично отстраняване на трахеалните и ларингеални папиломи.

Приложен е Isoprinosine за период от една година. Едногодишно лечение с Isoprinosine доведе до пълно изчезване на ларингеалната папиломатоза, установено макроскопски и липса на рецидив на папиломи в трахеята. Нашите наблюдения показват, че Isoprinosinе може да се прилага с успех за предотвратяване рецидивите на ларинготрахеална папиломатоза в допълнение към ендоскопска и лазерхирургична терапия.

Цялата публикация можете да прочетете ТУК

Successful treatment of recurent respiratory papilomatosis with  conventional, CO2 laser surgery and Isoprinosine

Mandadjieva M.1 , V.Tsvetkov2, D. Vulev 3 

1  - Departament “Dermatology,venerology and allergology” - MMA, 

2  - Clinic of ORL - MMA, 

3  - Hospital - “St. Sofia”

A 62 year-old female presenting with impending cardiorespiratory collapse attributed to asthma that actually had airway obstruction caused by tracheal papillomatоsis in 2003 year. The patient was treated with periodic endoscopic surgery and laser removal of the recurrent laryngotracheal papillomas within a period of six years. Due to recurrence of papillomatosis in the larynx Isoprinosine was added for a year.

One year mono therapy with Isoprinosine led to a complete macroscopic disappearance of the laryngeal lesions and lack of papillomas in the trachea. Our observation suggest that Isoprinosin can be used successfully in recurrent laryngotracheal papillomatosis in addition to endoscopic and laser surgery.

To read the entire article, click here

Коментари