Публикация

Медицина на пътуващите – подготовка за пътуване

Медицинското разузнаване е основен елемент в професионалната подготовката за пътуването. За всички пътници, важна стъпка в подготовката за пътуването им е посещение при личния лекар


Галев А., А. Кънев,

НПЦВЕХ-ВМА - София

Предварителната подготовка за пътуване е толкова важна, колкото и резервацията на самолетни билети или настаняването. Тя спомага за гарантиране на успешното пътуване. Медицинското разузнаване е основен елемент в професионалната подготовката за пътуването. За всички пътници, важна стъпка в подготовката за пътуването им е посещение при личния лекар.

В публикацията ние разглеждаме накратко основните елементи в подготовката за пътуващия за определена дестинация - профилактичния преглед на пътуващия, преглед на планирания маршрут, ваксинации, необходими медикаменти и консултации, основни рискове, пред които са изправени пътуващите, източници на информация. Разглеждаме съдържанието на необходимия комплект за първа помощ. 

Цялата статия можете да прочетете ТУК

Travel medicine - preparation for travel  

Galev A. PhD, A. Kanev , SCMEH – MMA

The preliminary preparation for travel is as important as booking tickets for the airplane or the accommodation.  It helps to ensure a successful trip. Medical Intelligence is a key element in the professional preparation for the trip.For all passengers, an important step in preparation for their trip is a visit to the GP. 

In this publication we consider briefl y the main elements in preparation for traveling to certain destination  - medical examination of the traveler, review of the planned route, vaccinations, needed medications and consultations before the trip, key risks faced by travelers, sources of information. We consider the content of the required fi rst aid kit.

To read the entire article, click here

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика медицинско разузнаване профилактичен преглед преди пътуване ваксинации специализиран комплект за първа помощ medical intelligence health check before travel vaccinations specialized fi rst aid kit

Коментари