Публикация

Научноизследователски институт е разкрит към Медицински университет - Варна

Включва научно-приложни секции в областтите „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Обществено здравеопазване“В структурата на МУ - Варна e разкрит с Решение на Министерски съвет научноизследователски институт, който включва научно-приложни секции в областтите „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Обществено здравеопазване“.

Мисията на Научноизследователския институт е да бъде академична платформа, която да подпомага създаването и изпълнението на иновативни изследователски проекти, като подкрепя учените в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване.


Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицински университет-Варна

Коментари