Публикация

Екип на МУ-Варна участва в заседание по проект в Хелзинки

От 13 до 15 април представители на МУ-Варна участваха в заседание на Изпълнителния борд на проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването"От 13 до 15 април представители на МУ-Варна участваха в заседание на Изпълнителния борд на проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването", финансиран по Програма „Здраве" към Европейската комисия в Хелзинки. Екипът на университета с ръководител проф. Тодорка Костадинова, д.и., е един от водещите партньори в проекта и отговаря за работен пакет „Устойчивост".

На срещата бяха обсъдени и приети някои от стратегическите документи по проекта. Специално внимание бе отделено на финалното ръководство (Final Guide), чието съдържание акцентира върху резултатите и основните препоръки на експертите по проекта към организациите и институциите, отговорни за процесите на планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването в страните членки на Европейския съюз. Един от основните фокуси на заседанието на Изпълнителния борд бяха пилотните проучвания, проведени в Италия, Португалия, Румъния и Молдова.

Проф. Т. Костадинова представи работата на екипа на Медицински университет – Варна по Работен пакет 7 през последните два месеца, включващ още проф. Стефка Коева, д.ик.н., гл. ас. Мария Рохова, д.и., и ас. Николина Радева. Мрежата от експерти, създадена по време на проекта с водещата роля на екипа на МУ-Варна, беше обсъдена на заседанието заедно с препоръките и предстоящите действия за постигане на устойчивост на резултатите.

Експертите от университета участваха във фокус група, която обсъди препоръките към страните членки на ЕС, свързани със статистическите данни, необходими при мобилността на здравните професионалисти.

На 3 и 4 май в Монс, Белгия, ще се проведе Генералната асамблея - финално събитие по проекта. Там ще бъдат представени постигнатите крайни резултати на проекта. Предвиждат се сесии с участието на представители от Европейската комисия, министерствата на здравеопазването на различни страни членки, професионални, браншови и студентски организации, университети, членове на Експертната група за човешки ресурси в здравеопазването към Европейската комисия и др. Предстои да се инициира диалог между политици и експерти относно възможностите за приложение на препоръките и гарантиране на тяхната устойчивост.

" }-->

Коментари