Публикация

16 млн. лв. са предвидени за редки болести през 2010 г.


Лекарствата за редки болести, които покрива Министерството на здравеопазването, няма да бъдат намалени през следващата година.

Ведомството съобщава, че за осигуряване на медикаменти за тези заболявания през 2010 г. са предвидени 16 млн. лв.

Средствата ще бъдат изразходвани за лекарства за 11 диагнози. За муковисцидоза са предвидени три медикамента, за първи път е осигурено лекарство за хората с болестта на Фабри, включен е нов медикамент и за лечение на таласемия.

В началото на следващата година ще се направи и допълнителен търг за осигуряване на лекарства за болестта на Уилсън-Коновалов, тъй като медикаментът за лечение на това заболяване в момента се включва в позитивно-реимбурсната листа.

Има вероятност без медикаменти да останат пациентите с болестта на Гоше. Причината за това е, че фирмата производител предлага по-висока цена от нормативно получената за съответните лекарства, уточнява МЗ.

 

 

 

Коментари