Публикация

НЗОК затяга контрола, прави кръстосани проверки

Договорният процес протича нормално, заяви подуправителката Иванка Кръстева


Контролът върху договорните партньори с касата ще бъде засилен и ще бъдат въведени  т. нар. кръстосани проверки, при които проверяващи от една РЗОК ще проверяват лечебни заведения на територията на друга. Касата от Пловдив  например може да провери по сигнал болнично заведение в Пазарджик, Смолян или София. „Това разширява възможностите за качествен контрол, защото ще използваме пълноценно не само лекарите контрольори и инспекторите, но и специалисти с друга квалификация, работещи в системата на здравната каса“, заяви подуправителката на НЗОК Иванка Кръстева на семинар на касата в Пловдив.

Това е рационално решение, тъй като в момента има районни каси, в които работи само по един лекар, а в 14 РЗОК няма нито един лекар по дентална медицина, мотивира се тя.

Инструкцията за контрола ще бъде публикувана за обществено обсъждане в близките дни. Положителен факт е възстановяването на арбитражни комисии с участието на представители на РЗОК и на съсловните организации БЛС и БЗС, стана ясно още по време на семинара.

Новият тип контрол на Здравната каса към лечебните заведения е внезапната проверка, която ще се прави  на базата подаден устен сигнал.  Кръстева даде пример от миналата седмица, когато пациент позвънил лично на зам.-министър Ваньо Шарков, че в болницата, където лежи, няма пациенти в събота и се разнасят лични карти. Проверката на касата констатирала  написани истории на заболявания на пациенти за следващите няколко дни. Наложена е глоба.

Договорният процес протича нормално, увери Кръстева. Тя посочи, че 100% от аптеките и изпълнителите на дентална помощ са подали заявления за сключване на договор със здравната каса. при изпълнителите на извънболнична помощ – първична и специализирана, средно за страната подалите заявления са 60-70%. За някои региони, за които е имало съмнение, че ще има достатъчно кандидати за договор, още в самото начало заявления са подали 90% от изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ. Много висок е процентът на изявилите желание за договор и с РЗОК София-град – най-голямата регионална каса, за която логично се е предполагало, че ще срещне най-много трудности поради големия брой лекарски, дентални и специализирани практики, болници и аптеки, които работят с касата в столичния град.

„Бюджетът на личните лекари е гарантиран. Те нямат основания за притеснения. Единственото особено е, че този ангажимент няма да бъде включен в специалната инструкция, която се изпраща към РЗОК, защото е от компетентността на Надзорния съвет и е свързан с изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.“, отбеляза Кръстева.

Касата ще се съобразява основно с броя легла, предвиден в Националната здравна карта, но един от важните критерии, които ще се вземат предвид при сключването на договорите с лечебни заведения за болнична помощ ще бъде обръщаемостта на пациентите за лечение към конкретни специалности в предходната година, добави тя. Кръстева подчерта, че институцията няма за цел да отстранява лечебни заведения. Ще сключи договор с всяко за толкова легла, колкото му се паднат на базата на класирането. Един път в годината здравната карта ще може да се променя, а лечебните заведения ще имат възможността да защитят по-голям брой легла. 

В прилагането на наредбата за критериите, по които ще се провежда договарянето с партньорите за извънболнична и болнична помощ, ще участват съвместно РЗИ и РЗОК и това е основната разлика спрямо предишни договорни периоди. "Това е един дългоочакван момент и според мен ще се постигнат добри резултати от тази съвместна работа", заяви подуправителя на здравната каса.


Коментари