Публикация

Националната пациентска организация представи кампаниите „Ваксинко” и „Университет за пациенти с предсърдно мъждене”

Интервю с д-р Иван Вецев - експерт Достъп до лечение в НПО в рамките на изложението „ЗОНА ЗДРАВЕ” – Бургас


НПО е най-голямата пациентска организация в България, призната от
Министерството на здравеопазването като национално представена
организация. Обединява вече почти 90 пациентски организации в България,
пълноправен член е на Европейски пациентски форум, част от европейската инициатива за достъп до здравеопазване, част от Партньорство за достъп в България до здравеопазване,което ни дава възможност да имаме много широк поглед върху здравеопазването, да се концентрираме като цяло върху достъпа на пациентите до здравеопазване чрез информационни кампании, акции на терен като тази тук  - на изложението „Зона Здраве” и участие в комисии към МЗ, НЗОК, министерски съвет и др. Във връзка с акциите ни на терен, тази година сме предвидили две много мащабни кампании. По едната партньор е Министерството на здравеопазването, Българската педиатрична асоциация и Национална пациентска организация – това е кампанията
„Ваксинко”, която стартира преди около месец и ще продължи до края на
годината.
Предполагаме че това ще стане дълготрайна инициатива на пациентската организация заедно с МЗ, тъй като тя цели популяризирането на ваксиналната кампания и премахването на негативните антиваксинални тенденции.
В рамките на кампанията се извършва информационна осведоменост за всички ваксини  които са актуални в момента, от задължителния  и от
препоръчителния имунизационен календар.
Имаме гореща телефонна линия, където пациентите могат да задават
въпроси.От другата страна  винаги отговарят медицински специалисти, а
когато е необходимо и лекари с профил даденото заболяване, за което се
касае запитването.
В рамките на кампанията на  23,04,2016г/събота/ като част от 
европейската имунизационна седмица в Южния парк в София ще се проведе
акция, с основен акцент „болестта на мръсните ръце“ – хепатит А. Всеки
желаещ ще може да види под микроскоп какво „живее“ под ноктите, а
замърсяванията по ръцете ще бъдат показвани с помощта на специален гел под ултравиолетова светлина.
Другата голяма кампания, която пациентската организация ще реализира
през тази година, е за популяризиране на заболяването предсърдно мъждене. За целите на кампанията ще бъде основан „Университет за
пациенти с предсърдно мъждене”. Инициативата цели да обхване 1500
пациенти с риск от предсърдно мъждене. Ще се проведе в почти всички
големи градове от страната и най-вече областните.
Предвидили сме в нея да участват 450 семейни лекари и 40 кардиолози.
Рисковите пациенти ще бъдат насочвани за изследване при. След прегледа,
лекарят ще попълва отново стандартизирана бланка, одобрена от
Дружеството на кардиолозите и от Съюзъта на българските медицински
специалисти - също наши партньори в проекта.Това означава че
информацията която ще получи пациента е верифицирана и стандартизирана – всеки кардиолог ще прави един и същи преглед. Цялата информация ще бъде върната обратно в НПО, обработена и анализирана, а  по време на конгреса на кардиолозите ние ще направим оповестяване на резултатите в официална пресконференция и ще се види какъв е рискът на българския пациент да получи инсулт – за сведение само, той е 5 пъти по висок при пациентите с предсърдно мъждене.

Д-р Иван Вецев записва пациенти за измерване с пулсоксиметър 

В рамките на днешната инициатива ние извършваме такива изследвания-
измерваме пулса на пациентите с  пулсоксиметър, който измерва
кислородното насищане, определя пулса като нормален или патологичен  и
виждаме до голяма степен дали има отклонения в сърдечния ритъм.
В днешната кампания установихме че приблизително 10% от пациентите които минаха на изследване с пулсиксометър бяха с  промени в пулса. При 20% отклоненията бяха  свързани с изменение на щитовидната жлеза,  най - често дължащо се на тиреоидит на Хашимото. Пациентите на възраст над 65 години най-често имаха промени в пулса, при не малка част  от пациентите на терапия  установихме промени в пулса пулса от порядъка на 115-130 уд./мин. , прескачане на сърцето  и неритмична сърдечна дейност.
При пациентите които успяхме да проследим днес сатурацията  беше около 90, което е долна граница на нормата.
Пациентите с артериална хипертония съпроводена с аритмия , но с добре
компенсирана терапия се установи нормален пулс, бил той и на горна
граница на нормата – до 100 и нормална сатурация. Само при една
пациентка установихме много нисък пулс в следствие на предозирана
терапия – 35-40 уд./мин. и кислородно насищане 89, което е под границата
на нормата и жената видимо не се чувстваше добре.
Тези акции ще се извършват на терен и по време на кампанията за
предсърдно мъждене ,която ще стартира официално на 10 май а градовете ще оповестим допълнително на сайта ни http://www.uni.npo.bg/.
За повече информация по проектите на НПО, посетете нашия сайт.


" }-->

Коментари