Публикация

Правила за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Варна

Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Кмета на Община Варна


I. Общи положения.

II. Критерии.

III. Процедура за финансово подпомагане.

IV. Конфиденциалност на данни и информация.

Може да намерите цялата налична информация в прикачения файл.

Прикачени файлове

In Vitro.pdf

Коментари