Публикация

Болестите нямат нужда от паспорт - пътувай безопасно със Sanofi Pasteur

Нараства интересът към развиващите се тропически държави, рисковите дестинации, вкл. екстремни пътувания, пътувания, които включват множество маршрути и голяма продължителност, в територии с екзотична култура и обичаи


Жекова П., Сл. Джамбазов – Санофи Пастьор България

Sanofi Pasteur e световен лидер в производството на ваксини с над 100 годишна история. Всяка година Sanofi pasteur осигурява над 1,6 млрд. дози ваксини за над 500 млн. души по целия свят. През последните 15 години броят на лицата, които пътуват зад граница, непрекъснато нараства. Най-често избираната дестинация е Азия, следвана от Африка и Близкия изток. Нараства интересът към развиващите се тропически държави, рисковите дестинации, вкл. екстремни пътувания, пътувания, които включват множество маршрути и голяма продължителност, в територии с екзотична култура и обичаи. Освен това се увеличава и броят на военните контингенти и хуманитарните мисии.

Около 1/3 от хората, които пътуват, са над 50 годишна възраст. Около 2 млн деца по света пътуват всяка година. Причините за здравословните проблеми произтичат от рисковете, на които се излагат пътуващите. Диарията при пътуващите е причина за около 0.5 млн смъртни случаи годишно. Хепатит А и коремният тиф са причина за около 0.8 млн смъртни случаи годишно. Също като диарията при пътуващите, хепатит А и коремния тиф са ваксинопредотвратими заболявания.

Препоръката и приложението на ваксини срещу чести инфекциозни заболявания в развиващите се страни, като Dukoral, Typhim Vi, Avaxim 160 и др. могат да направят пътуванията и престоя зад граница по-безопасни.

Цялата статия може да прочетете ТУК

Diseases do not need visas - travel safely with Sanofi Pasteur 

Jekova P.,Sl. Djambazov- Sanofi Pasteur

Sanofi Pasteur has a 100 years history of vaccines manufacturing. As a world leader sanofi pasteur supplies more than 1.6 bln doses of vaccines for more than 500 mln people annually all over the globe. For the last 15 years the number of people, who travel abroad, has been constantly increasing. People travel mainly to Asia, Africa and Middle East. People are more and more interested in travelling to the tropical developing countries, high-risk destinations, extreme adventures, incl. lengthy routes crossing territories with exotic culture and habits. On top of that we face increasing number of military forces andf humanitarian missions travelling abroad.

Around 1/3 of the people, who travel, are above 50 years of age. Approximately 2 million children travel every year around the world. All the travel health issues result from the risks that are taken from the travellers. Travellers' diarrhoea causes 0.5 mln death cases per year. Hepatitis A and typhoid cause 0.8 mln death cases per year. All of them are vaccine preventable diseases.

The recommendation and the immunization with vaccines against frequent infectious diseases in the developing countries, like Dukoral, Typhim, Avaxim, etc. can make the journeys safe.

To read the entire article, click here
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Диария Хепатит Ваксини Диария хепатит а коремен тиф hepatitis A ваксини за пътуващи vaccines travel vaccines diarrhoea typhoid

Коментари