Публикация

МЗ:Оптимизира се работата на фонда за лечение на деца


Докладът на Сметната палата за дейността на Център „Фонд за лечение на деца” от създаването му до края на 2008 г. е взет под внимание от Министерството на здравеопазването.

Днес Сметната палата представи одит за дейността на фонда от началото на 2005 г. до края на 2008г. Установено е, че близо половината от парите за лечение на деца в чужбина чрез създадения за целта фонд не са били усвоени.

Част от препоръките за оптимизация на работата на фонда вече са приложени на практика, съобщава здравното ведомство.

От март тази година информацията на страницата на фонда се актуализира редовно, на нея се публикува детайлна справка за броя на одобрените деца за лечение. От септември тази година министерството също публикува данни за резултатите от заседанията на Обществения съвет на фонда.

Определен е срок от пет дни, в които фондът прави постъпки за осъществяване на връзка с лечебните заведения, където трябва да постъпят одобрените деца.

Въведени са ясни правила за съдържанието на всяко досие на дете, което е получило средства за лечение.

Според правилника на всеки три месеца пред Обществения съвет се докладва актуалното финансово състояние на фонда и броят на изпратените за лечение деца. Всеки месец подобна справка се дава и в МЗ.

В момента е създадена работна група към здравното ведомство, която има за цел да актуализира правилника за действие и постановлението на Министерския съвет за Център „Фонд за лечение на деца”.

От създаването му през 2005 г. до края на 2008 г. чрез него лечение са получили 176 деца на обща стойност 5,8 млн. лв. Броят на подадените молби за този период е бил 309, от тях положително становище от Комисията за лечение в чужбина са имали 219.

През 2009 г. за първи път за лечение от фонда са изпратени 39 деца, а 41 продължават лечението си от предишни периоди. През тази година фондът е дал 3,1 млн. за лечението им, до края на годината се очаква да се изразходват още около 500 хил. лв.

Сроковете от постъпването на молбите във фонда до разглеждането им от Обществения съвет, когато документацията е изрядна, отнемат не повече от два месеца, уточнява МЗ.

При спешни състояния, когато специалистите са препоръчали молбите да се разгледат в рамките на няколко дни, това е правено на извънредни заседания.

Родителите могат да проверят по телефона докъде е стигнал ходът на молбата им. След вземане на решение от Обществения съвет на фонда родителите се уведомяват по пощата за резултата.

Освен това решенията след всяко заседание се обявяват на сайта на МЗ и на фонда, пускат се и до средствата за масова информация.
                 

" }-->

Коментари