Публикация

Уникална демонстрация на живо на медицинска маса за виртуални дисекции проведоха в МУ-Плевен

Образ от скенер или ЯМР може да се реконструира в 3D формат за секунди и да онагледи различни органи от тялото


 В Телекомуникационния център на МУ-Плевен, се проведе първата в страната  демонстрация на живо на работата на високотехнологичната медицинска маса за виртуални дисекции от доц. Добромир Димитров, хирург и ръководител на Хайфу Център «Света Марина» - Плевен. Това се случи в навечерието на първата по рода си международна Хайфу конференция.

Виртуалната медицинска маса е високотехнологичен образователен портал, който МУ-Плевен ще въведе в обучението не само на студенти, а и ще използва за дисекции, за предоперативна подготовка и за планиране на операции. Образователният портал е облачно решение, даващо достъп на преподавателите, студентите и лекарите до различни, уникални и реални клинични случаи от целия свят. Всеки може да отвори своя клиничен случай, от която и да е маса, лаптоп или мобилно устройство, което прави образователния портал цялостно решение за обучение, както в медицински университет или университетска болница, така и за дистанционно обучение. Масата позволява на всяко едно медицинско лице лесно да изследва, проучва и диагностицира пациент, използвайки изключително детайлни 3D изображения, генерирани автоматично на базата на реални анатомични и медицински случаи от световната практика. Медицинската маса за виртуална дисекция придава изключително висока стойност, развивайки критично мислене както на лекарите, така и на студентите, давайки им възможност да изведат здравеопазването и грижата за пациента на едно по-високо ниво. Към днешна дата „масата“ има инсталации в повече от 25 държави, сред които Великобритания, Германия, Швеция, Австрия, Мексико, Китай, САЩ, Русия и други. 


За демонстрацията в аудиторията на Телекомуникационния център ще бъдат поканени преподаватели и асистенти от катедрите, които ще изпалзват възможностите на виртуалната маса за обучение – анатомия, патологоанатомия, пропедевтика на хирургическите болести, образна диагностика, УНГ болести, акушерство и гинекология и ортопедия.

Виртуалната медицинска маса ще бъде използвана на 22 април 2016 г., петък, за презентиране на клиничните случай от докладите на гост-лекторите на Хайфу конференцията.

Коментари