Публикация

Безопасността на медицинските изделия е процес и най-важен в него е пациентът

В конференцията по виджиланс на медицински изделия взеха участие представители на ИАЛ,БАЛИ Българското дружество по ендоваскуларна терапия, БАТМИ, ВМА, Националната пациентска организация, център за слуха "Фонио",Медицински институт към МВР и други


На 21ви април  2016 г. в Токуда Болница София“ се състоя конференция по безопасност на медицинските изделия, в която участваха  лекари, медицински  специалисти и представители на различни здравни организации  и институции. Събитието бе организирано от „Линдек България“.
 
            Индустрията с медицински изделия е ключов сектор в здравеопазването.  Тя обхваща   изключително широка гама продукти – от пасти за зъби и бинтове до протези, слухови апарати, ушиватели, шини за обездвижване при травми,  стентове в инвазивната кардиология и много други , включително животоподдържащо оборудване със  сложна електроника, авангардни сърдечни стимулатори, рентгенови апарати и генетични тестове, чието ползване предполага висока квалификация и непрекъснато обучение.На европейския пазар има над 500 000 медицински изделия, в това число и за  инвитро диагностика. В сектора работят над половин милион души и около 25 000 дружества .    Инцидентите  с метални тазобедрени протези и дефектни силиконови гръдни импланти са съвсем пресен пример за важността на темата. Този сектор е и един от най-динамичните , защото подобряването и спасяването на човешки живот налагат ежедневно да се търсят и разработват иновативни   решенията за диагностика, профилактика и лечение.
Безопасността на медицинското изделие включва не само   качеството на материала, от който е изработено и   сертификацията за качество на производството. За да се гарантира животът и здравето  на потребителите,  опериращите с изделието  трябва  да са запознати с възможните неблагоприятни въздействия върху пациентите. Това налага лекарите да бъдат  обучавани  с цел превенция или минимализиране на риска за пациентите, целият персонал в едно лечебно заведение да е запознат с инструкциите за употреба на все по-сложната електронна апаратура , да се познава реда и начина за докладване на случаите с инциденти, потребителите да са наясно с  правата си. Или както каза д-р Иван Вецев, експерт от Националната пациентска организация: „Безопасността е процес, в който са въвлечени всички в системата на здравеопазването, но най-потърпевш е пациентът. А много хора дори не знаят, че могат да докладват за нежелана реакция в следствие на поставяне на стент , изкуствена става или друго медицинско изделие. Дори и за малкото, които знаят, процедурите са непонятни и много тежки.“
 
В конференцията взеха участие с доклади и презентации още  представители на ИАЛ,БАЛИ     Българското дружество по ендоваскуларна терапия, БАТМИ, ВМА, Медицински институт към МВР и други.
Фирма „Линдек“ е основана през 2004 г. като специализирана компания за медицински консултации по лекарствена безопасност и фармаковиджиланс, козметовиджиланс, качествен контрол и виджиланс на медицинските изделия. Услугите, които предлага покриват целия жизнен цикъл на продукта – от клинични проучвания до постмаркетингово наблюдение. Компанията е със седалище в Осло (Норвегия) и с филиали в Копенхаген (Дания) и София (България). В Линдек работят 21 души от различни сфери.

 

Коментари