Публикация

Проведоха се Вторите Варненски вестибуларни дни с международно участие

Събитието беше организирано от Международната Черноморска асоциация по отология и невроотология


На 8 и 9 април във Варна се проведе вторият научно-практически форум "Варненски вестибуларни дни", който премина под патронажа на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов. Събитието беше организирано от Международната Черноморска асоциация по отология и невроотология под егидата на Европейската асоциация по отология и невроотология и Българското дружество по оториноларингология и хирургия на главата и шията. Участие взеха над 60 лекари, дентални медици, специализанти, студенти и мениджъри. Форумът се открои със силно международно участие, а сред чуждестранните лектори бяха уважавани професори от Германия, Швейцария, Турция и Египет.

Фокусът на събитието беше върху съвременните методи и новости, свързани с шума в ушите, регенерацията на слуховия нерв, вестибуларните, офталмологични и дентални проблеми. По време на форума бяха представени съвременни лекарствени средства, както и мениджърски подходи при управление на нови центрове, свързани с отологията, невроотологията и невроофталмологията.

Проведе се и дискусия на кръглата маса по тази актуална интердисциплинарна проблематика.

На заседание на Черноморското отологично и невроотологично дружество се взе решение първият симпозиум на дружеството да се проведе през септември 2017 г. във Варна. 

Коментари