Публикация

Решението на НС на НЗОК, с което се допълва НРД за 2015г.

Какви абсурдни текстове са намерили място в Решението на НС на НЗОК?


За някои "проблясъци" в решението на НС на НЗОК, с което се допълва НРД за 2015г. 

Коментари

Мария Шаркова
22 апр 2016 14:25

Между другото, благодаря за коментара, защото след като прочетох анализа си, установих, че не съм се изразила съвсем ясно и разбираемо и го кориргирах. :)

Мария Шаркова
22 апр 2016 13:43

Здравейте, аз имам предвид не текстове в ЗЗО от 2017г., а НРД за 2017г. (който съгласно промените в ЗЗО вече не действа от началото на календарната година, а от 01.04.2017г.). чл. 54, ал. 5 от ЗЗО. Проблемът според мен е, че има разминаване между периода на действие на НРД (април-април) и фискалната година, за която се приема ЗБНЗОК. Така реално за последните три месеца от действието на съответния НРД (за 2017, 2018 и т.н) няма да има яснота по обемите, защото просто не е приет нов бюджет. Поне така смятам аз.

Здравейте, Споменавате, че има текстове в ЗЗО, които ще влязат в сила през април 2017г. Тъй като това засега само съм го чувал от подуправителя на НЗОК, но не съм го виждал написано "черно на бяло", бихте ли ми казали къде това е написано?