Публикация

Световна имунизационна седмица 2016 - "Да запълним имунизационната дупка"

World Immunization Week, 24-30 April 2016


World Immunization Week (WIW) е международна инициатива на World Health Organization (WHO). Тази година Световната имунизационна седмица ще протече през периода от 24-ти до 30-ти април. По време WIW 2016 всичките шест региона на СЗО (над 180 държави-членки) едновременно ще насърчават имунизациите и прилагането на ваксини, осъществяването на универсален достъп до ваксинационни услуги и предоставянето на възможности за трансгранично сътрудничеството в областта на имунизационните дейности.

Повече информация по темата на следния линк:
(1.) http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2016/en/

 

От 16-ти до 23-ти април 2016 в Съединените американски щати (САЩ) под егидата на Centers for Disease Control and Prevention (CDC) и WHO се провежда National Infant Immunization Week (NIIW).

Повече информация по темата на следния линк:

(1.) http://www.cdc.gov/vaccines/events/niiw/index.html

 


От 24-ти до 30-ти април 2016 в Европа под егидата на European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) и WHO се провежда European Immunization Week (EIW).

Повече информация по темата на следния линк:

(1.) http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/04/european-immunization-week-2016

 

От 23-ти до 30-ти април 2016 в Северна, Централна и Южна Америка под егидата на Pan American Health Organization (PAHO) се провежда Vaccination Week in the Americas (VWA).

Повече информация по темата на следния линк:

(1.) http://www.paho.org/vwa/

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

22 април 2016

 

Коментари