Публикация

Хайфу конференция събра в Плевен над 150 специалисти от страната и света

В хода на първия по рода си форум се представи и 3-годишен опит в прилагането на неинвазивения метод на термична аблация в лечението на над 350 случая на доброкачествени и злокачествени солидни тумори


В Телекомуникационния център на МУ- Плевен се провежда първата по рода си международна Хайфу конференция на тема „Хайфу терапия: клинична практика и бъдещи перспективи”.  Научният форум се организира съвместно от Медицински университет-Плевен и МБАЛ „Света Марина” – Плевен. Целта е да се представи натрупания 3-годишен опит в прилагането на неинвазивения метод на термична аблация в лечението на над 350 случая на доброкачествени и злокачествени солидни тумори, каза по време на откриването на форума ректорът на университета – проф. д-р Славчо Томов. Той изтъкна,че Плевен и Медицинският университет са новатори в медицината. По време на конференцията ще бъде изнесен доклад за резултатите от двустранния научен проект, който е част от споразумение между Китайската Народна Република и Р България за научноизследователска дейност и развитие, с наименование «Изследване на възможностите на Хайфу технологиите (високофокусиран ултразвук) за лечение на миоми при български и китайски пациенти като неинвазивен алтернативен метод на конвенционалната хирургия“. Лекарите, които са натрупали опит с различните клинични приложения на Хайфу терапията при лечение на миоми, рак на панкреаса в напреднал стадий, на доброкачествени и злокачествени тумори на гърдата и др. ще споделят своите знания с по-широка аудитория от лекари и студенти, специализанти и докторанти, както и да отговорят на въпроси относно принципите на това иновативно лечение.

Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов е председател на организационния комитет на международната конференция, а членове са китайските партньори на висшето училище – проф. Зечуан Мей и д-р Джоу Кун, както и екипът на Хайфу Център при МБАЛ «Света Марина» – Плевен – чл.-кор. проф. Григор Горчев, проф. д-р Ташко Делийски, доц. д-р Добромир Димитров, д-р Хюлия Ферадова, д-р Надя Станиславова и д-р Венцислав Георгиев. При официалното откриване на форума проф. Томов връчи на китайските си партньори почетен знак на Медицинския университет – Плевен. От своя страна китайските гости предадоха почетен плакет на тяхното висше училище. В ХАЙФУ конференцията, освен партньорите на МУ-Плевен от Китай, чуждестранни лектори ще са и лекари-специалисти от Испания, Германия и Румъния. Във форума участват 150 специалисти, български и чуждестранни студенти по медицина. За презентиране на клиничните случаи от докладите на гост-лекторите  се използва виртуалнта маса, която беше представена в МУ-Плевен. 

Коментари