Публикация

Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1 ЧАСТ/

Презентацията е изнесена по време на Симпозиума по остър коронарен синдром, който се проведе в град Пловдив от 22 до 24 април.


  • В презентацията ще разгледаме клиничен случай, не-планирана миокардна реваскуларизация, многоклонова коронарна болест и др.

Прикачени файлове

ACS-MVD-cardio-view-part1.pptx

Коментари