Публикация

У нас са регистрирани 1 071 серопозитивни


Регистрираните серопозитивни у нас са 1071. Това стана ясно по време на регионалната среща на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от Източна Европа и Централна Азия, която беше открита днес в София.

За първите девет месеца на годината в България са регистрирани 2 272 пациенти с туберкулоза, от тях новите случаи са 1 985.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” у нас съществува от 2003 г. Тя има осигурено финансиране от Глобалния фонд до 2014 г. в размер на 32,4 млн.евро. Към момента по програмата са постъпили безвъзмездно около 4 млн. евро. Изградени са 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. От януари до септември тази година в тях са преминали 44 хил. души.

Програмата подкрепя функционирането на пет нископрагови центрове за интравенозни наркомани, шест здравно-социални центрове в ромската общност и 12 мобилни медицински кабинета за достигане до уязвимите групи.

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” се изпълнява от 2007 г. По нея са постъпили общо 7 млн. евро, като са усвоени над 3,5 млн. евро.

1 млн. евро са предоставени за медицински консумативи, рентгенови апарати и оборудване на лабораториите и болниците в страната.

 

Коментари