Публикация

Кратък курс лекции и речник на радикалепидемиолога (минути за отдих)

Авторите с благодарност очакват всяка възможна критика за допуснати пропуски или фактологични грешки, но като всяко фундаментално научно проучване и това не подлежи на проверката на времето


(Събрано и  пришито ведно от Anonimus)

Авторът се намира в дълбока нелегалност и данните му са обект на тайна на личността

Разпъпването на демокрацията и развихрянето на свободното словоизлияние по на- шите по библейски красиви земи пося първите спори на антракса на свободомислието в душите и сърцата на отруденото, оковано от тежките вериги на социалматериализма интелектуално войнство. Повя, но не успя напълно да разсее мъглата от вековете усилна конспиративна работа на влъхвите на метафизичния уклон в научното дирене. Ние самите сме издънки на това невъзвратимо отминало време. Малцина от нас успяха да се отърсят от наносите псевдоинтелектуална тиня, затлачваща неповтори- мия и уникален дар на майката Природа, единственото и неповторимо чедо на безименния творец на вероятностните ерупции на хаоса – нашия светъл ум. Ние все още робуваме на тоновете клишета, посети в невинните ни девствени детски души още по времето, когато като невръстни прощъпулници сме се струпвали около факела на така наречената наука, както малките патета се тълпят около мама патка да клъвнат зрънце. И тези радиоактивни наноси спят в душите ни и еманирайки еруптират като обеднен уран пле- велите на ретроградни, отритнати и никому ненужни псевдоиновационни попълзновения, щения и бълвочи.

Този манускрипт представлява брилянтен пример за вдъхновено и неотразимо прет- воряване на вече съществуващите отрочета на казионната ретроградна наука и извеж- дането им на качествено ново ниво. Авторите подлагат на задълбочен и критичен научен анализ известните вече постулати на казионната епидемиология. Техният задълбочен и всеотдаен труд на истински учени, произлезли от народните маси и закърмени с болеж- ките и тежненията на обикновения човек им помага да достигнат неоткрити истини и непокорени върхове. Тяхната цел е пълното изкореняване на заразните заболявания от об- ществото и постигане на пълна хармония между човека и всемира. Тяхната визия е човек, седящ пред телевизора, запленен от поредната сапунка, дъвчещ пуканки и пиещ диетична кола без капка страх от комуникабилни инфекции.

Благоприятните отзиви за труда им преди и по време на обработката на ръкописа ни дава основание да вярваме, че този епохален по своето значение свитък ще заеме до- стойно място в съкровищницата на родното научно творчество.

Авторите с благодарност очакват всяка възможна критика за допуснати пропуски или фактологични грешки, но като всяко фундаментално научно проучване и това не под- лежи на проверката на времето.

Цялата статия може да прочетете ТУК

Коментари