Публикация

Ултразвукови остеотомии при ринопластика

Резюме към лекция изнесена на конференцията за иновации в пластичната, реконструктивна и естетична хирургия в гр. София, 2016 г.


 Ринопластиката е една операция която значително променя външния вид на носа и от там на цялото лице. В нейното осъществяване има няколко етапа един от които е правенето на т.н. остеотомия, т.е. фрактуриране на носните кости и наместване в правилно положение. Изключително важно е по какъв начин се правят тези остеотомии, защото ако те се направят не както трябва и неправилно, могат да доведат до неравности по гърба или отстрани на носа, което естествено ще се отрази на резултата от хирургичната намеса.
 Това което  до момента се прави най-често са т-н класически остеотомии, те са вътреносни, също така могат да се направят извънносни остеотомии. При всичките тези случаи се получава пречупване на носните кости, също с остеотомии се премахва гърбицата. Обикновено се нараняват меките тъкани, в резултат на което след операцията се получават сериозни отоци, кръвонасядания около очите, които преминават в един период от около две седмици, а понякога и доста по-дълго, в зависимост от остеотомиите и от индивидуалните качества на самият пациент.
 Това което искаме да представим е един нов начин за правене на тези остеотомии. Той е нов защото се дължи на специфична хирургическа техника. Това е използване на пиезо хирургия за извършване на тези остеотомии. Пиезо хирургията представлява ултразвук с използването на който могат да се резецират съвсем правилно носните кости, но без да се засягат околните меки тъкани. Това води от една страна до много прецизно извършване на остеотомията с много добър след оперативен резултат и от друга страна до много по-малко  отоци и кръвонасядания около очите. Това има значение за пациентите, защото всеки един от тях бърза да види своя външен вид след приложената операция. Извършването на прецизни остеотомии по този начин чрез ултразвук води именно до това бързо възстановяване, а и много по прецизно моделиране на носа.

Коментари