Публикация

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което в 90 % от случаите засяга белодробната система, а в 10% - и други органи и системи.


Ат. Янев 1, Н. Янев 2

1-ВМА – Клиника по пневмология и фтизиатрия – София,

2-Университетска болница за активно лечение – Клиника по нпевмология и фтизиатрия, Плевен

В настоящия обзор се дискутират съвременните тенденции в епидемиологията на туберкулозата в света, нашето място, спецификата на разпространение в армейските подразделения, превенцията. Обръщаме внимание на особеното в клиничната изява на заболяването в последните години и новостите в лечението и профилактиката й.

Цялата статия може да прочетете тук

RECENT TRENDS IN EPIDEMIOLOGY, CLINICAL MANIFESTATION AND TREATMENT OF TUBERCULOSIS IN BULGARIAN ARMY


At. Yanev 1, N. Yanev 2

1-MMA – Clinic for Pneumonology and Phthisiatry – Sofia,

2-Univrsity Medical Hospital for Active Treatment - Clinic for Pneumonology and Phthisiatry – Pleven

In this survey the recent trends in tuberculosis epidemiology worldwide, our place and the specifi c ways of the agent transmission in the army as well as prevention are discussed. We pay specifi c attention to the tuberculosis clinical manifestation peculiarities during the last years and to the treatment and prophylaxis novelties.

To read the entire article, click here

Коментари