Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ МАРТ

НЗОК ЗАПЛАЩА НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ МАРТ

ПЛАЩАНЕ КЪМ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016Г. ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016 Г.


НЗОК уведомява, че във връзка с освобождаване на лимит в СРЕБРА заплаща на лечебните заведения за болнична медицинска помощ средства за извършена дейност през месец март 2016 г. , заявена през месец април.

Коментари