Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ МАРТ

ПЛАЩАНЕ КЪМ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016Г. ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016 Г.


НЗОК уведомява, че във връзка с освобождаване на лимит в СРЕБРА заплаща на лечебните заведения за болнична медицинска помощ средства за извършена дейност през месец март 2016 г. , заявена през месец април.
" }-->

Коментари