Публикация

Медицинска сестра - гр. Пловдив

VelaClinic - Пловдив, търси да назначи медицински сестри с педиатричен профил и/или достатъчно голям опит в областта на педиатрията и акушерство и гинекологияЗадължително изискване са добрите умения в медицинските манипулации.

Владеенето на чужд език, висше образование и всички други допълнителни квалификации и курсове са предимство.

Наличието на шофьорска книжка е значително и определящо предимство.

VelaClinic - предлага:

- заплащане над средното за сектора, с възможности за допълнително увеличаване.

- добра работна среда подчинена на професионалната етика в медицината и всеотдайна грижа за децата. 

- възможности за допълнителна квалификация и курсове.

- възможности за кариера и израстване в йерархията на компанията. 

За да кандидаствате натиснете тук

Коментари