Публикация

Медицински център АмериМед (ВИДЕО-разходка)

МЦ AmeriMed пренася опита на американския здравен модел в България. Специалистите в центъра предлагат индивидуално отношение, фокусирайки своите усилия първо върху човека и едва след това върху пациента


.

Коментари