Публикация

Естетична лабиопластика

Резюме към лекция изнесена на конференцията за иновации в пластичната, реконструктивна и естетична хирургия в гр. София, 2016 г.


Има повишен интерес към естетизацията на половите органи. Деликатността на темата не позволява да има добра информираност на хората, а същевременно има хора с проблеми.

Хипертрофията на малките срамни устни е най-често двустранна, може да бъде и асиметрична. При нея има затруднения при нормален полов контакт, а при носене на тесни панталони или при колоездене това състояние може да предизвиква болки. Има и затруднения при личната хигиена. Най-важното е, че самочувствието на жените страда от това. Т.е. имаме както физически, така и психологически аспект на нещата.

За първи път се сблъсках с този проблем преди доста време при една жена на 46 години. Когато тя разбра, че срамните устни може да се коригират, почти се разплака.

Методът, по който работим, се нарича триминг и представлява изрязване на излишната лигавица. Преди да зашием, изтъняваме допълнително, за да може ръбът, който се получава, да бъде максимално близо до естествения. Той трябва да бъде тънък и равен. Операцията минава бързо, почти липсват усложнения. В рамките на последните години реално погледнато сме нямали голямо усложнение. След операцията почти няма болка - дикомфортът е само първите 2-3 дни. Необходимо е въздържане от полов живот за три седмици. Това е една операция, която минава леко и бързо и дава голям физически и психологичен комфорт.

Тази операция прилагат и гинеколози, и уролози, но от това, което съм виждал смятам, че пластичните хирурзи постигат най-добрите резултати.

Коментари