Публикация

Екип от Thomson Reuters представи базата Web of Science в МУ-Варна

Демонстрираха се възможностите на нова опция в базата Web of Science за създаване на институционални профилиЕкип от Thomson Reuters представи базата Web of Science в МУ-Варна​​​Представители на консорциума Thomson Reuters посетиха Медицински университет – Варна и представиха новите опции в системата на базата данни Web of Science. Базата Web of Science се използва при извличането на различни данни по индикаторите за наука, например брой на научните публикации в отделните направления, цитирания, импакт фактор на научни списания и много други. Матрица на съответствията между професионални направления и области на науката по международна база данни Web of Science е използвана и в методологията за Рейтингова система на висшите училища в България. За целта екипът на Thomson Reuters работи директно с МОН и прави специални извлечения от базата си, обхващащи всички публикации и категории.

На срещата присъстваха представители на Академичната клинична изследователска организация (ACRO), на библиотеката и издателството на МУ-Варна, на научния отдел, както и представители на ръководството на  университета.

Цветелина Димитрова – официален представител на Thomson Reuters за България, демонстрира възможностите на нова опция в базата Web of Science за създаване на институционални профили. Подобен академичен профил (дадени бяха примери със световни лидери като Харвард и Хумболтовия университет) обхваща всички възможни афилиации на университета, болници, центрове и организации, с които той работи, проекти, по които е бил включен, както и всички възможни производни на името му и имената на неговите автори. Това от своя страна изключително улеснява търсенето на каквато и да е информация, свързана със съответната академична институция, систематизира данните по зададени критерии и повишава видимостта й в научното пространство. 


Коментари