Публикация

КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ


Независимо от нейната невероятна и неотразима величественост и сияйна простота тя не може и не иска да бъде незаконородена рожба на  насилствените умствени попълзновения на шайка дегенерати.
Предметът на радикалната епидемиология– възприемчивото население, и целите и задачите, които си поставят нейните последователи, а именно санация на възприемчивите индивиди, определят радикалната епидемиология като последен и най – висок връх в развитието на медицинска
наука въобще.
Нашите задълбочени, разгорещени и високо интелектуални плуралистични спорове, стълкновения и спречквания дадоха резултат. Сега предлагаме определение за радикалната епидемиология, което смятаме, че ще представлява интерес за научната общественост.
Радикалната епидемиология е самостоятелен клон на медицинската наука,
която изучава ролята и значението на възприемчивото население в развитието на спиралата на епидемичния процес, предлага и прилага най-усъвършенстваните методи и средства за саниране и впоследствие елиминиране на контактните лица и техните роднини от участие в епидемичния процес.
Методология на радикалната епидемиология

Когато старата вещица охранвала Хензел и Гретел в своята сладка горска къщичка, за да бъдат по-сочни и вкусни в тавата и периодично по германски педантично проверявала как върви наддаването на тегло, това не е било израз на нейната омраза, детемразство или човеконенавистничество. Тя чисто и просто е проявявала трезв и рационален подход към проблема. Констатирайки изходното състояние на обектите и с прилагането на определени изпитани в практиката методи, видоизменени в съответствие с конкретните условия тя дава на всеки разумен и проницателен изследовател пример за творческо прилагане на постиженията на науката в практиката.
Такъв подход към подлежащите за изследване и обработка обекти е реалния, научно издържан начин за постигане на поставените цели и задачи. Основните методи, с които работи радикалната епидемиология са същите, с които работи и казионната епидемиология, но съобразени с нашите виждания и подходи. Това творческо начало е характерна черта на нашия възглед към проблемите и пътищата за тяхното решаване. Освен това ние не завоалираме методите си, не измисляме благонравни думи, които скриват тяхната същност, а ги наричаме с истинските им имена, така както трябва да постъпва всеки истински изследовател.
Водещ метод е разпитът. Казионните епидемиолози го наричат епидемиологична анкета (самото название показва колко са откъснати от реалността и в името на натруфените си идеи се крият зад смокиновото листо на такъв явен евфемизъм). Подходящо практикуван методът дава невероятни резултати. Прилага се обикновено към болните индивиди, но действието му може да бъде разширено и сред контактните лица от пръв порядък. Допълването на разпита с подходящи подръчни средства, като блестяща светлина в очите, лишаване от почивка, сън, храна, тонизиращи напитки (кафе, редбул) или дрога и съчетаването им с кръстосани разпити, психологически натиск и неуведомяване на адвоката води до бързо и ефективно разкриване на близките и далечните контактни.

Целият материал може да прочетете тук

Коментари