Публикация

Вътрешна комисия провери сигнали за проблеми в клиника на болницата

Проверката е във връзка с декларация на Медицинската федерация на КТ „Подкрепа“ с твърдения за проблеми в Отделението по гастроентерология на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести


Във връзка с разпространената вчера (26.04.2016 г.) от страна на Медицинската федерация на КТ „Подкрепа“ декларация с твърдения за проблеми в Отделението по гастроентерология на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ) на УМБАЛ „Александровска“, със заповед на изпълнителния директор от днес беше сформирана комисия, която да се запознае със ситуацията и да предложи решение на въпроса.

В Комисията бяха включени представители на ръководството на болницата, на двете синдикални организации (КТ „Подкрепа“ и КНСБ), на съсловната организация на сестрите (Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи), на Български лекарски съюз и главния юрисконсулт на болницата. От проведения разговор със сестрите от Отделението по гастроентерология стана ясно следното:

Изложеното в Декларацията трудно може да бъде окачествено като факти, защото твърденията за „системен тормоз, безобразия, феодални саморазправи“ и т. н. категорично не отговарят на истината. Що се отнася до причините за конкретната ситуация, то те са в резултат на вътрешни междуличностни противоречия между лекари в отделението, които са дали отражение върху цялостната атмосфера, включително и върху дейността на сестрите. Твърденията, че медицинските сестри са преместени в други отделения на същата Клиника „за назидание“ също противоречат на действителните факти. По време на срещата сестрите от Отделението подчертаха, че преместването е по тяхна молба, като по този начин е постигнато успокоение на напрежението. Те изразиха надежда тази нова организация на работата в Клиниката да бъде трайно установена. 

Неистини са и описанията на действия на началника на Клиниката за отстраняване на сестрите от графика за извънреден труд, факт, който лесно може да бъде проверен от графиците за дежурства, където фигурират техните имена.

Комисията завърши своята работа с изготвянето на протокол с констатации, който ще бъде предоставен за подпис на всички участници в срещата. Протоколът ще бъде предоставен на директора на болницата, заедно с предложения за трайно решаване на вътрешния проблем в Отделението по начин, който да удовлетвори всички страни, да гарантира добрата работна атмосфера и преди всичко да осигури качествени и адекватни грижи за пациентите на Клиниката. 

Коментари