Публикация

Първият симулатор за лапароскопска хирургия в България вече обучава студенти и специализанти в МУ-Варна

Процесът на обучение на студентите и специализантите по хирургия, както и поддържането на квалификацията на опитните хирурзи, е сложен и продължителен процесПървият симулатор за лапароскопска хирургия в България вече обучава студенти и специализанти в МУ-ВарнаНа 27 април бе представен първият в страната виртуален симулатор за лапароскопска хирургия в УМБАЛ "Св. Марина", която е водещата академична клинична структура на Медицинския университет във Варна. Внедряването на симулатора е част от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна, използването на нови технологии в преподаването и за развитието на теле- и симулационната медицина, без които един модерен университет не може да съществува. Проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна, обясни, че това са първите стъпки и предстои изграждането на самостоятелен симулационен център, разположен в нова, 9-етажна сграда, който ще бъде оборудван с най-съвременни и модерни симулатори.

          

Проф. д-р Никола Колев, ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия, обясни че процесът на обучение на студентите и специализантите по хирургия, както и поддържането на квалификацията на опитните хирурзи е сложен и продължителен процес. „В днешния високотехнологичен век теоретичната подготовка на обучаващи се хирурзи не е проблем. Днес процесът на обучение се забавя основно от практическата подготовка, което е значително по-сложен етап и зависи от редица обстоятелства. Именно въвеждането на тези симулатори за хирургично обучение може да реши проблема с по-бързата и качествена практическа подготовка на студентите по медицина. Този етап на симулационно обучение е задължителен в много университети в Европа и по света, преди младите хирурзи да започнат да извършват операции върху пациенти. Симулаторите са интуитивни и пресъздават напълно интраоперативната обстановка, отчитат грешките и усложненията, настъпили по време на операцията, като интервенцията може да бъде повтаряна много пъти, докато бъде овладяна от бъдещия хирург до съвършенство", допълни още проф. Колев.

Симулационната форма е нова форма на обучение и осигурява повишаване качеството на образователния процес по хирургия. С внедряването на новия симулатор във Варна българското медицинско образование излиза на европейско и на световно ниво. Simbionix Lap Mentor III съчетава технологиите на виртуална реалност и на медицинския симулатор. Разполага с над 100 модула, които се използват във всички хирургични специалности, както и с активна обратна връзка. Симулаторът покрива изцяло съвременната лапароскопска апаратура, както и роботизираната хирургия. Системата има и тестов модул, който работи с геометрични фигури, чрез които могат да се усвоят базови технически умения от бъдещия лекар.

Демонстрация за работата с новия симулатор Simbionix Lap Mentor III и операция на живо пред лекари, специализанти, студенти и представители на медиите направи Гай Бенисти - гост-лектор от Израел.

Като част от модерните технологии, с които разполага Медицинският университет във Варна, бе демонстрирана и телемедицинска система за връзка с операционната зала, която вече се използва  за провеждане на изпити, за демонстрации по време на обучението, както и за провеждане на изпити за специалност.

Модерните технологии за обучение и първият симулатор в денталната медицина бяха представени от д-р Цветелина Борисова, преподавател във Факултета по дентална медицина в МУ-Варна.

      ​     ​  

Доц. Иван Мерджанов – директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение в МУ-Варна, представи платформата Blackboard, която е една от платформите за електронно обучение в света, а напоследък набира доста висока скорост. Платформата, която е внедрена в МУ-Варна през 2014 г., в момента се използва от над 8 милиона потребители по целия свят. Предназначението й е да подпомага работата на преподавателите и студентите, да дава достъп на учащите се до всички електронни и неелектронни ресурси, с които разполага университетът и световната мрежа, като целта е да повиши качеството на обучение. Голяма част от изпитите в МУ-Варна също се провеждат вече в системата за електронно обучение Blackboard.


" }-->

Коментари