Публикация

Китайски студенти с интерес към МУ-Варна

Г-н Чин е избрал да си сътрудничи с МУ-Варна заради високото качество на предлаганото обучение


Китайски студенти с интерес към МУ-Варна


​​Съветникът по икономическите въпроси и връзките с обществеността към Генералното консулство на Република България в Шанхай и директор на Shanghai Huabaojia Exit and Exit Services Co. Ltd. в Шанхай (Китай) г-н Майкъл Дж. Чън бе на посещение в Медицински университет – Варна на 26 април 2016 г. Срещата бе открита от декана на Факултета по медицина проф. д-р Радослав Радев, който представи предимствата на МУ-Варна пред останалите висши училища в България. Той подчерта, че стратегията на Медицинския университет в морската столица е насочена към въвеждането на съвременни технологии, като се започне от организацията на кандидатстудентската кампания, интерактивните методи на обучение с платформите Webstudent, Blackboard и се стигне до комуникацията със студентите. Г-н Чън бе запознат и с многобройните социални, спортни, културни кампании, които приобщават многобройните чуждестранни студенти към голямото университетското семейство на МУ-Варна, както и с постиженията на бъдещите лекари в областта на научноизследователската дейност.

Г-н Чън обясни, че предварително се е запознал с възможностите и е избрал да си сътрудничи с МУ-Варна заради високото качество на предлаганото обучение. Той сподели още, че негова цел ще бъде селектирането на кандидати с най-високо качество от Китайската народна република, които да имат възможността да се запознаят с европейските медицински практики и по-късно да могат да ги прилагат в целия свят наред с традиционната китайска медицина.

Една от възможните области на сътрудничество ще бъде с Центъра по източна медицина – единствен по рода си в България. Г-н Чън се ангажира да осъществи контакти с китайски училища по източна медицина и да намери подходящи лектори и практици на различни техники. Освен медицината други области на сътрудничество могат да бъдат обменът с китайски университети, информационните технологии, докторантските програми, подготовката на зъботехници, съвместни научни разработки и др.

Очаква се в близко бъдеще да бъде подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество с посредничеството на Българо-китайската търговско-промишлена камара.Коментари