Публикация

БЛС стартира електронното продължаващо медицинско обучение през CredoWeb

 

Продължаващо медицинско обучение за лекари на Българския лекарски съюз (БЛС) в социалната платформа за здраве CredoWeb беше демонстрирано за първи път пред лекарската гилдия в рамките на Втората научно-практическа конференция на съсловната организация в Несебър. Официалният старт се състоя на 24 май 2016 г.

 

За БЛС модулът Е-ОБУЧЕНИЕ в CredoWeb е инструмент за въвеждане на електронното обучение като част от ПМО на лекарите в България. Това е регламентирано с анекс към договора за партньорство между БЛС и социалната платформа за здраве от 2015 г.

Модулът е изграден според изискванията на съсловната организация за ПМО. Обучението в него е организирано по медицински специалности, посочени от БЛС и подлежащи на периодична актуализация. 

Е-ПМО осигурява техническа и функционална възможност

за публикуване на обучителни материали за медицински специалисти под форма на текст, видео, снимки. Обучителните материали се подават от БЛС, като осигуряването им става по линия на взаимоотношенията на организацията с научните дружества и бордовете по специалности. Право да подават лекции или да участват в обучителни видеа имат всички хабилитирани лица, което отговаря на Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Останалите лекари също имат възможност да се включат, но предложените от тях материали могат да бъдат използвани за е-ПМО на БЛС след одобрение от председателя на борда по съответната специалност.

ПМО

От страна на CredoWeb те се съхраняват на място, защитено от свободен достъп. Всеки обучителен материал завършва с 5 затворени въпроса с по няколко варианта на отговор, от които един е верен.  Механизмът за кредитиране на обучителните  материали се определя от Акредитационния съвет на БЛС, като рамката е, че за 3 г. обучаващият се  може да събере до 60 т., както е според регламента за дистационно обучение. Всеки обучителен материал ще носи по 1 точка.

БЛС полага усилия ПМО да стане задължително за лекарите в България. По негова инициатива вече е подготвено официално предложение за промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина с препратка към Закона за здравето в този смисъл.

Модулът за електронно продължаващо медицинско обучение

дава възможност всеки, издържал успешно теста да си разпечата сертификат за завършено е-обучение, който е по образец, подаден от БЛС.  CredoWeb  съхранява и подава своевременно на БЛС информация за лекарите, получили сертификата. След влизането на законовите промени в сила БЛС ще признае събраните точки за период от 2 години назад.  

 

CredoWeb налага в платформата възможността за електронно обучение на лекарите. Популяризира и мотивира според възможностите си създаването на обучителни материали. Аналогични са и ангажиментите на БЛС в тези направления.

Стартът на е-ПМО за медици у нас е предизвикателство за всички – и за БЛС, и за институциите, и за медицинските специалисти, защото дава много големи възможности, но същевременно изисква нагласа за дигитална активност и ангажираност.

За екипа на CredoWeb работата по този проект е лична и обществена кауза.

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Здравна политика БЛС CredoWeb Български лекарски съюз електронно продължаващо медицинско обучение е-ПМО пмо

Коментари

Крайно време беше. Приветствам инициативата. Критерият "хабилитирано лице" не е достатъчен. Включете механизъм за оценка от страна на "обучаващите се".

Струва ми се добра инициатива.