Публикация

142 млн. лв. за скъпи лекарства през 2010 г.


През 2010 г. за скъпоструващи медикаменти са предвидени 142 млн. лв., или с 42 млн. лв. повече в сравнение с тази година, съобщава Министерството на здравеопазването.

Със средствата ще се осигурят 120 вида лекарства за 14 групи заболявания. Включени са всички медикаменти, които здравното ведомство е покривало досега, както и 14 нови лекарства. Сред тях са медикаменти за редки и онкологични заболявания, за лечение на СПИН и за Таласемия майор.

Само за редки заболявания през следващата година са предвидени 32 млн. лв. С тях ще се покрият медикаменти за 12 диагнози. За първи път ще се осигурят лекарства за болестта на Фабри, за болестта на Уилсън-Коновалов и за първичен чернодробен карцином.

За сравнение през 2009 г. МЗ е осигурило 23.8 млн. лв. за 9 редки болести.

За онкологични заболявания през следващата година се отделят 97,96 млн. лв. за 90 позиции. В тях е включен и нов вид медикамент за лечение на рак на гърдата при ХЕР-позитивни жени.

Увеличени са количествата за редица медикаменти като антиароматазни инхибитори, лекарства за ХЕР-позитивни жени с рак на гърдата, кръвните фактори, медикаментите за рак на бъбрека и хелаторите на желязо при редки болести. През 2009 г. средствата за лекарства за онкологични заболявания са 85.7 млн. лв. за 86 позиции.

За първи път министерството дава възможност всеки медикамент да се прилага за всичките му индикации. Цените, по които е изготвена тръжната документация, са тези, които фигурират в позитивно-реимбурсната листа. С всички тези стъпки през следващата година ще се осигури лечение за повече пациенти, съобщава още МЗ.

В момента се подготвят промени в Наредба 34, които да влязат в сила през 2010 г. С тях се предвижда включването на нови заболявания като агромегалията, хиперпаратиреоидизъм, рак на щитовидната жлеза.

Успоредно с това през 2010 г. ще се направят постъпки основният обем от медикаменти, които се плащат от републиканския бюджет, да преминат от 2011 г. към Националната здравноосигурителна каса.

Коментари