Публикация

Свободни позиции за специализанти и специалисти по здравни грижи!

Към 01.05.2016г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:


1. Лекар- специализант по анестезиология и интензивно лечение-1 бр.

2. Лекар- специализант по хирургия -1 бр.

3. Лекар- специализант по акушерство и гинекология-1 бр.

4. Лекар- специализант по педиатрия -1 бр.

5. Лекар- специализант по нервни болести-1 бр.

6. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.

      7. Лекар специализант по вътрешни болести – 1бр.


 Към 27.04.2016г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД   търси да назначи следните специалисти по здравни грижи:

1. Мед. сестра за работа в отделение по Спешна медицина-1 бр.

      2. Ст. мед. сестра за Отделение по педиатрия

3. Мед. сестра за работа в Отделение по педиатрия -1 бр.

      4. Акушерка за Отделение по акушерство и гинекология – 1 бр.

" }-->

Коментари